Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Kayıtlı ya da kayıtsız yaşam arkadaşlıkları da aile hukukunun konusu içinde yer alır. Kayıtlı yaşam arkadaşlığı Türk hukukunda düzenlenmemiştir. Evlilik dışı yaşam arkadaşlığına bağlanan herhangi bir hak bulunmaz, bununla birlikte çocuklar ister evlilik içinde ister evlilik dışında doğsun eşit haklardan yararlanır.

Aile içi şiddet, taşıyıcı annelik, yapay döllenme, çocuk istismarı ve çocuk kaçırma gibi kadın hakları ya da çocuk hakları kapsamında ele alınan konular gerek uluslararası sözleşmelerde gerek iç hukukta özel olarak düzenlenmektedir.

Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu'nda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde görülür. Aile mahkemeleri, uzmanlık mahkemelerinden olup sosyal çalışmacı, ruhbilimci gibi alanda çalışan kişilerin yardımından yararlanıldığı mahkemelerdir. Ayrıca aile mahkemesi yargıçlarının atamasında da aile hukuku konusunda uzman olup olmadığına ve evli ya da çocuklu olup olmadığına bakılarak bu nitelikleri taşıyan kişiler atamada yeğlenir.
Anlaşmalı Boşanma
Boşanma Davası ve Sonuçları
Boşanma Davası
Tanıma-Tenfiz
İsim Değiştirme Davası
İzmir Boşanma Avukatı
Velayetin Değiştirilmesi Davası
Yardım Nafakası
Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi
Koruma Tedbiri Dilekçesi
Mal Rejimi Nedir?
Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma Avukatı İzmir
Boşanma Davasında Tazminat – İzmir Boşanma Avukatı
Türkiye Boşanma Tanıma Tenfiz Davası 2022-Türkiye Boşanma
Babalık Davası – Babalığın Tespiti
İzmir En İyi Boşanma Avukatı Kavramı
Tek Celsede Boşanma İçin Ne Yapılmalı?
Anlaşmalı Boşanma Davası - İzmir Avukat
Evliliğin İptali Davası Nedir? Nedenleri Nelerdir?
Boşanma Davası Masrafları Ne Kadar? Boşanma Davası Ücreti
Boşanma Davaları Anlaşmalı mı Çekişmeli mi Açılmalı ?
Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?
Boşanma Sebepleri Nelerdir?
Hakaret Boşanma Sebebi Midir?
Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?
Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Süresi
Boşanma Davasında Tanıklık
Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka
Boşanma Davası Dilekçesi Örneği
Velayet Davası Hakkında Genel Bilgiler
Evlilik Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır ?
Boşanma Davasında İlk Duruşma
Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?
Aile Konutu Şerhi Davası Nerede Açılır?
Boşanma Davasında Tedbir Nafakası
Boşanma Davasında Çocuğun Tanıklığı
Boşanma Kararının Temyizi
Evlenmemiş Çiftlerin Hakları ve Sahip Olunan Çocukların Durumu