Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma KavramıPek çok insan, hayatında en az bir defa “Anlaşmalı Boşanma” kavramını duymuştur. Peki ama “Anlaşmalı Boşanma” nedir? Eşler anlaşma yoluyla boşanabilir mi? Mutlaka dava açılması mı gerekir? Bu yazımızda bu konuyu işleyeceğiz. İzmir Boşanma Avukatı şeklinde arayış içinde olan vatandaşlarımızın avukat yardımından faydalanmadan önce mutlaka bilmesi gereken hususları bir nebze anlatabilmek için yazının tamamının okunması gerektiğini de hatırlatmamız gerekiyor.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesine göre: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.” denilmektedir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması başlığı altında düzenlenen bu boşanma türüne göre eşler şartlar oluştuğu takdirde boşanma davası açabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?Anlaşmalı Boşanma Davası açabilmek için mutlaka eşler ya da vekilleri arasında düzenlenmiş bir protokol bulunması gerekir. Eşler boşanma sonucu hukuki ve mali durumları ile varsa müşterek çocuklarının geleceğine yönelik düzenlemeleri karşılıklı anlaşma yoluyla yazıya geçirip protokol düzenleyecektir. Buna kısaca “Anlaşmalı Boşanma Protokolü” denilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Ne Yapmak Gerekli?Anlaşmalı Boşanmak isteyen çiftler, öncelikle ortaklaşa düzenledikleri bir protokol ya da sözleşme oluşturmalıdır. Bu protokolde ileride ihtilaf doğurabilecek tüm hususlar tek tek kayıt altına alınmalı ve düzenlenmelidir. Zira bu protokolde yer almayan ve dava sırasında da beyan edilmeyen durumlar için karar verilmesi mümkün olmayacaktır. Bu durumda da ileride dava açılma olasılığı artabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma ŞartlarıKanun metninden de kolaylıkla anlaşılabildiği gibi Anlaşmalı Boşanma Şartları şunlardır:

Eşlerin evliliğinin 1 yıldan fazla sürmüş olması

Anlaşmaya ilişkin karşılıklı protokol düzenlenmesi

Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açılması

Mahkeme hakiminin protokolü uygun ve hakkaniyetli bulması

Anlaşmalı Boşanmada NafakaEşler dava açmadan önce düzenleyecekleri protokolde nafakaya ilişkin düzenleme yapabilir. Söz gelimi bir tarafın diğer tarafa aylık ne kadar nafaka ödeyeceğini protokol metnine yazabilirler. Ya da taraflar birbirlerine karşı nafaka talebinde bulunmayacaklarını belirtebilirler. Her iki durum da tarafların ortak iradesine bağlı olup serbestçe düzenlenebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı ve Tapu DevriAnlaşmalı Boşanmada taraflar, evlilik birliği içinde edindikleri taşınır ya da taşınmaz malların paylaşımına ilişkin de protokol düzenleyebilirler. Evlilik süresince edinilen her türlü mal, protokole dahil edilebilir. Eşlerin protokolde belirttikleri ve birbirlerine devrini öngördükleri taşınmazlar, mahkeme hakiminin boşanma kararı ile ilam hükmünü kazanır. Kararın kesinleşmesi ile Anlaşmalı Boşanma Protokolünde devri öngörülen taşınmaz ya da taşınmazlar, artık diğer eş tarafından talep edilebilir hale gelir. Söz gelimi A şahıs 1 adet apartman dairesini protokolde eşine devrini kabul etmiş ve mahkeme kararında da aynı şekilde zapta geçmişse A şahsı eşine o apartman dairesini artık devretmekle yükümlüdür.

Anlaşmalı Boşanma BelgeleriAnlaşmalı Boşanma Davası açabilmek için tarafların şu belgeleri edinmeleri gerekmektedir:

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Dava Dilekçesi

Avukatla takip ediliyorsa vekaletname örneği

Anlaşmalı Boşanma Davası MasraflarıAnlaşmalı Boşanma Davası, masraf açısından diğer davalara nazaran daha cüz’i miktardaki bir dava türüdür. Zira yargılama, uzun seneler sürmediği, tek celsede bittiği için delil araştırmasına girilmez; bu yönden de çeşitli masraflardan kaçınılır. Bu açıdan eğer dosya avukatsız takip ediliyorsa sadece mahkeme masrafları ile yetinilecektir. Bu da 2021 yılı için 400 – 500-TL civarındaki harç ve masraflardan ibarettir.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücretiİlgili dava sürecinin Anlaşmalı Boşanma Avukatı ile yürütülmesi isteniyorsa bu durumda dosyayı takip edecek avukatın en az Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde yazan bedeli talep etmesi gerekecektir. Bu bedel Türkiye Barolar Birliği’nin 2021 yılı için yayınladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde “Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar” açısından 4.080,00-TL’dir. Fakat önemle belirtmek gerekir ki bu bedel asgari tutarı belirtmekte olup avukatlar, dosyanın durumuna ve yapılan işin yoğunluğuna göre daha yüksek ücret talep edebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?Anlaşmalı boşanma davası, eşlerden biri tarafından yetkili ve görevli mahkemede dava dilekçesi ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolünün sunulması ile açılır. Dava dilekçesinde eşlerden biri davacı, diğeri de davalı olarak gösterilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?Anlaşmalı Boşanma Davası, eşlerden birinin son yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi’nde açılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?Bu dava, protokol ile dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasından sonra kısa süre içinde sonuçlanacaktır. Zira dava dilekçesini alan hakim, eğer protokolde usule aykırı bir eksiklik tespit etmezse yakın tarihe duruşma günü verecek ve tarafları duruşmaya davet edecektir. Duruşmaya her iki tarafın da bizzat katılması şarttır. Bu duruşmaya taraflar olmaksızın vekilleri, örneğin avukatları katılarak boşanma beyanında bulunamaz. Duruşma sırasında tarafların protokolde yer alan hususları tekrarlamaları ve boşanmayı istemeleri halinde hakim protokol uyarınca tarafların boşanmalarına karar verir. Kararın verilmesinden sonra taraflar, mahkemeye sunacakları “İstinaf Sürelerinden Feragat Dilekçesi” ile istinaf taleplerinden vazgeçebilecekler ve davayı hızlıca kesinleştirebileceklerdir. Bu süre ortalama 1 hafta ile 15 gün arasında sürmektedir.

Eşin Aldatıldığını Anlaşmalı Boşanmadan Sonra ÖğrenmesiEşlerden biri, Anlaşmalı Boşanma Protokolü düzenleyip, Mahkeme kararı ile de boşandıktan sonra, evlilik birliği içinde aldatıldığını öğrenirse, boşanma kararının iptalini, boşanma kararını veren mahkemeden talep edebilecektir. Zira Anlaşmalı Boşanma, tarafların serbest iradesi ile ortaya çıkan bir kurumdur. Aldatma, Anlaşmalı Boşanma iradesini etkileyen ve bir tarafın ağır kusuru ile gizlenen bir olgu olduğu için bu durum “esaslı yanılma” olarak kabul edilecektir. Bu halde boşanma kararını veren mahkemeye inandırıcı deliller ile birlikte başvurulduğu takdirde mahkeme ara karar kurup duruşma günü tayin etmeli ve dava dosyasının çekişmeli olarak devam etmesine karar vermelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü ÖrneğiİZMİR NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : Ad - Soyad (T.C.K No: ……………)

Adres

DAVALI : Ad - Soyad (T.C.K No: ……………)

Adres

KONU : Anlaşmalı boşanma protokolünün Sayın Mahkemeye sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

Taraflar, 20.10.2015 tarihinden bu yana evli olup bu evlilikten Ömer ve Remzi adında iki müşterek çocukları vardır. Taraflar, mahkeme huzuruna sunulan bu protokolle evlilik birliğinin sona ereceğini kabul etmektedir. Boşanmaya ilişkin olarak üzerinde anlaşma sağlanmış diğer hususlar aşağıdaki gibidir:

VELAYET VE KİŞİSEL MÜNASEBET

Tarafların evliliğinden olma müşterek çocukları Ömer ve Remzi’nin velayetini anne Hüsniye ……. alacaktır.

Müşterek çocukların davalı baba Abdullah ….. ile şahsi ilişki kurulacağı günler bu bölümde yazılmalıdır.

NAFAKA VE TAZMİNAT

İŞTİRAK NAFAKASI

Baba Abdullah ……. , müşterek çocuklar için gereken giderler hususunda her bir çocuk için anneye her ay 750- TL olmak üzere iki çocuk için toplam 1.500 TL iştirak nafakası ödeyecektir.

YOKSULLUK NAFAKASI

Taraflar aralarında kurulu bulunan evlilik birlikteliğinin sona ermesi ile birlikte, davalı Abdullah …….. , davacı Hüsniye ……..’e her ay 1000 TL yoksulluk nafakası ödeyecektir.

TAZMİNAT

Davalı Abdullah …….. evlilik birliğinde kendisinden kaynaklı yaşanan olaylar nedeniyle davacı Hüsniye …....’e 10.000 TL maddi tazminat, 10.000 TL manevi tazminat ödeyecektir.

MAL PAYLAŞIMI

Evlilik birliği içerisinde elde edilmiş İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet mevkii, 10572 ada, 254 parsel numaralı taşınmaz; davacı kadın Hüsniye ……… adına tapuda tescil edilecektir. Tarafların müşterek konutunda bulunan tüm ev eşyaları Hüsniye ……… tarafından alınacaktır.

YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ

Tarafların birbirlerinden yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır.

SONUÇ VE İSTEM

Taraflar, serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup bu koşullara binaen boşanmayı kabul etmektedirler. Tüm bu nedenlerle, Sayın Mahkemece anlaşmalı boşanma protokolünün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi arz ve talep olunur.20.10.2021

TARAF TARAF

Ad SOYAD Ad SOYAD

İmza İmza

Nafakasız Anlaşma Protokolü ÖrneğiA N L A Ş M A L I B O Ş A N M A P R O T O K O L Ü

Davacı eş AD -SOYAD tarafından İzmir ... Aile Mahkemesi’nde açılan Anlaşmalı Boşanma Davasına delil ve esas teşkil etmek üzere taraflar AD -SOYAD (TCK: …...........) ile EŞ / AD -SOYAD (T.C: .......…) arasında; evlilik birliği, mallarının paylaşımı, karşılıklı nafaka ve tazminat yükümlülükleri, müşterek çocukların velayeti ve evlilik birliğinin sona erdirilmesine yönelik tüm hususların ayrıntılarına karar verdikleri iş bu protokol düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

Bu protokol uyarınca;

I. BOŞANMA HUSUSU:

Davacı eş AD -SOYAD ile davalı eş AD -SOYAD karşılıklı olarak, gayretlerine rağmen aşamadıkları problemlerin, evlilik birliğini çekilmez hale getirmesi nedeni ile boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.

II. VELAYET:

Davacı eş AD -SOYAD ile davalı eş AD -SOYAD 20.10.2015 yılında İzmir Karşıyaka’da evlenmişlerdir. Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek bir çocukları bulunmamaktadır.

Bu nedenle, taraflar arasında işbu protokole konu edilerek düzenlenmesi gereken velayet, iştirak nafakası ve kişisel ilişki hususları bulunmamaktadır.

III. NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talepleri bulunmamaktadır. Maddi ve manevi tazminat konularında tüm taleplerinden ileriye yönelik olarak da feragat ettiklerini gayrikabili rücu kabul ederler.

IV. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;

Davacı ve davalı ortak mallar ile kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir. Tarafların evlilik birliğinin devamı müddetince edindikleri herhangi bir taşınmaz ya da taşınır malı bulunmamaktadır.

Taraflar birbirlerinin başkaca mal ve mülklerinden hakları olmadığını, öldükten sonra da birbirlerine mirasçı olamayacaklarını gayrikabili rücu kabul ederler.

Dört maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın 20.10.2021 tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde bu protokol hükümsüzdür.

Tarafların birbirlerinden avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı talebi bulunmamaktadır. Tarih

DAVACI DAVALI

(Ad Soyad, İmza) (Ad Soyad, İmza)

Anlaşmalı Boşanma Dava DilekçesiİZMİR ... AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : Ayşe ..............

Adres

DAVALI : Mehmet ..........

Adres

DAVA KONUSU : TMK 166/3 uyarınca Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi

AÇIKLAMALAR :

1-) EVLENME TARİHİ AÇIKLANIR.

2-) MÜŞTEREK ÇOCUK VARSA ONA İLİŞKİN BİLGİLER ANLATILIR.

3-) PROTOKOL TANITILARAK BOŞANMA SEBEBİ AÇIKLANIR.

HUKUKİ NEDENLER : HMK,TMK 166, 168 ve sair yasal düzenlemeler ile yargı içtihatları.

DELİLLER :

1-) Boşanma Protokolü

2-) Nüfus Kayıt Örneği

3-) Yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM :

Açıklamalar bölümünde arz ve izah edilen nedenlerle iradi birlik sağlanan ekli Protokol ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde anlaşmalı olarak boşanma talebimizin kabulü ile, Ek’te yer alan protokol hükümleri çerçevesinde müşterek çocuklarımızın velâyeti ve sair hususlarda varmış olduğumuz mutabakat metninin boşanma kararının eki olarak sayılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 20.10.2021

DAVACI

(Ad – İmza)

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma DilekçesiİZMİR AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : Ad Soyad TCK No: ………….

Adres

DAVALI : Ad Soyad TCK No: ………….

Adres

KONU : Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Anlaşmalı boşanma talep ve davası

AÇIKLAMALAR :

1-Davacı (İsim) ile davalı eşi(İsim) ../../….tarihinden beri evli bulunmaktadır.

2-Ancak eşler evlendikleri günden bu güne kadar birbirine uyum sağlayamamış, müşterek hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu nedenle bir arada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir.

3- Davalı eş de boşanmayı kabul etmektedir. Eşler arasında ../../….tarihli bir protokol yapılarak mali sonuçları hakkında anlaşmaya varılmıştır.

Bu protokol dilekçemize ekli bulunmaktadır. Bu itibar ile Medeni Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca tarafların anlaşmalı boşanmalarını talep etmek zaruretimiz hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle;

1-) Davalı eş de boşanmayı kabul ettiğinden 20.10.2021 .tarihli protokolde göz önünde tutularak tarafların boşanmalarına,

2-) Duruşma gününün tarafımıza bildirilmesine dair iş bu dilekçemin kabulünü arz ve talep ederiz. 20.10.2021

DAVACI

İmza