Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir).

Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.

Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır.

Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usulunü de içerirken dar anlamda ceza yargılaması ceza hukukunun dışında kalır.
Cumhurbaşkanına Hakaret Davası
Cinsel İstismar Suçu ve Cezası (TCK 103)
Fetö Ankesör Davaları
Dolandırıcılık Suçu ve Cezası
Tekrar Suç İşlenmesi Halinde HAGB
Göçmen Kaçakçılığı Suçu
İzmir Ceza Avukatı
Takipsizlik (KYOK) Kararına İtiraz
Savcılık Suç Duyurusu Örneği
Yargıtay'ın Fetö Üyeliği Kriterleri
Takipsizlik Kararına İtiraz
Hakaret Suçu
Hırsızlık Suçuna Bakan Avukatlar
Durdurma-Kimlik Sorma-Adli Arama Pratik Şeması
İftira Suçu ve Cezası
Kasten Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?
Resmi Belgede (Evrakta) Sahtecilik Suçu ve Cezası
Muhafaza (Yediemin) Görevini Kötüye Kullanma Suçu