Takipsizlik (KYOK) Kararına İtiraz

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda iddianame düzenlenip kamu davası açıldığı gibi kovuşturmaya yer olmadığına dair karar da verilebilmektedir. Buna göre cumhuriyet başsavcılıkları yeterli delilin elde edilemediği ya da suç işlendiğine ilişkin yeterli şüphenin oluşmadığı durumlarda takipsizlik (kyok) kararı vermektedir. Takipsizlik itiraz olarak kyok kararına karşı 15 gün içinde savcılığın bulunduğu yer Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edilebilmektedir. İtiraz sonucu Sulh Ceza Hakimliği dava açılmasına karar verebileceği gibi itirazı reddedip takipsizlik kararını kesin olarak onayabilir.

Takipsizlik (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ) Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi Örneği

İZMİR SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Soruşturma No : 2021/…..

Müşteki : Ahmet …. ….. (TCK No: ………..)

Adres

Vekili : Avukat Berkay ŞAYİR

1593/1 Sok. No:63 D.32 Adalet Mah. Bayraklı – İZMİR

berkaysayir.av.tr / 0507 254 66 93

Şüpheli : Mehmet …. …………. (TCK No: ………..)

Adres

Konu : İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2021/….. Soruşturma, 01.01.2021 tarih ve 2021/…….. Karar sayılı kararı ile verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararına itirazlarımızın sunumudur.

Suç : Hırsızlık

Açıklamalar :

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunmuş olduğumuz …/…/2021 tarihli şikayet dilekçemiz üzerine şüpheli hakkında başlatılan 2021/….. Soruşturma numaralı dosyamızda …/…/2021 tarihinde 2021/……. sayılı Karar ile CMK madde 172/1 gereği Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karar verilmiştir. İş bu karar usul ve yasaya aykırı olup bu hususta itirazlarımızı sunma gerekliliğimiz hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Şüpheli, mülkiyeti müvekkilimize ait olan gayrimenkule girmiş, ikametinde bulunan televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinesini müvekkilimizin rızası dışında evden çıkartarak hırsızlık suçunu işlemiştir. Bu hususta dosya kapsamı içerisinde bulunan, müvekkilimizin ikametinden alınan parmak izi örnekleri ile şüphelinin parmak izi örneklerinin örtüştüğüne dair rapor iddialarımızın doğruluğunu ispatlamaktadır.

Bu rapora rağmen Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin atılı suçu işlediğini gösterir somut delillerin bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Verilen bu kararı kabul edebilmemiz mümkün değildir. Zira dosya içerisindeki somut deliller iddia makamınca görmezden gelinmiştir. Ayrıca şüphelinin müvekkilimize ait ikametgaha girdiğine dair tanık beyanları da iddiaların doğruluğunu ispatlamaktadır.

Yukarıda anlatılanlar ışığında dosyaya konu olaylar hakkında etkin bir soruşturma yürütülmeden doğrudan Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiş olması usule ve yasaya aykırıdır. Şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılması gerekirken, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi hukuka aykırılık oluşturmaktadır.

Arz ve izah olunan sebepler ile itirazımızın kabulüyle, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2021 tarihli 2021/….. Soruşturma, 2021/…… Karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şüpheli hakkında KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Sonuç ve İstem :

Yukarıda açıklanan nedenler ve resen gözetilecek hususlar çerçevesinde itirazımızın kabulüyle, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2021 tarihli 2021/….. Soruşturma, 2021/….. Karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının itirazen kaldırılmasına ve ilgili dosyada iddianame düzenlenerek KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Karara İtiraz Eden

Müşteki Vekili

Avukat Berkay ŞAYİR