İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal güvenlik, gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama görevine sahip kurum ve kurumlar topluluğudur.

Bireyler, özel ve meslek hayatı süresince çeşitli mesleki (iş kazası ve meslek hastalığı), fizyolojik (hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık, ölüm) ve sosyo-ekonomik (işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma ve konut ihtiyacı) risklerle karşı karşıya kalabilir. Sosyal güvenlik, belirtilen bu riskler nedeniyle kısmen ya da tamamen çalışamaz duruma düşen ve bu nedenle gelir kaybına uğrayan ve muhtaç duruma düşenlere, insan onuruna yaraşır asgari bir hayat sürmelerini sağlayacak ölçüde gelir sağlamayı amaçlar. Hastalık ya da sakatlık nedeniyle çalışma gücünü kaybeden kişilere gerekli sağlık yardımlarında bulunur.
İş Kazası Tazminat Davası
İş Kazasında Sorumluluk
İşçinin Yıllık İzin Hakkı
İzmir İş Avukatı
İşe İade Davası
Fazla Çalışma - Fazla Mesai Kavramı
Türk Hukukunda Mobbing
Islah Dilekçesi Örneği
İşçilik Alacakları İle İlgili Çok Sorulan Sorular
Kıdem Tazminatında Yeni Dönem
İş Kazası Sonrasında Yapılması Gerekenler
Yıllık İzin Hakkı İle İlgili İşverenin Yükümlülükleri