Islah Dilekçesi Örneği

İŞ DAVASI ISLAH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2022


İZMİR 00. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO : 2020/000 E.

ISLAH EDEN DAVACI : SEÇİL ........... TCK NO:.....................

............................ İZMİR

VEKİLİ : Av. BERKAY ŞAYİR

DAVALI : ...........................ANONİM ŞİRKETİ

.................................. Konak - İZMİR

VEKİLİ : Av. MUSTAFA ..............

KONU : Islah dilekçemizin arzı hk.da

HARCA ESAS DEĞER : 49.129,06-TL

AÇIKLAMALAR :

Sayın mahkemenin 2020/000 E. Sayılı dosyasında bilirkişi raporu doğrultusunda belirsiz alacak davası yoluyla talep ettiğimiz Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı alacağımızı aşağıdaki şekilde arttırıyoruz. Buna göre;

Kıdem Tazminatı alacağımızı 11.396,77-TL artırarak 11.496,77-TL brüt ,

Fazla Çalışma Ücreti alacağımızı 20.379,66-TL artırarak 20.429,66-TL brüt,

Genel Tatil Ücreti alacağımızı 80,93-TL artırarak 130,93-TL brüt,

Agi Ücreti alacağımızı 788,10-TL artırarak 838,10-TL net,

Ayrımcılık Tazminatı alacağımızı 16.483,60-TL artırarak 16.533,60-TL brüt,

olarak talep ediyoruz.

(Fazla çalışma ücreti alacağımız 1/3 hakkaniyet indirimi uygulanarak hesaplanmıştır. Genel tatil ücreti alacağımızın miktarının düşüklüğü dikkate alınarak hakkaniyet indirimi uygulanmamasını talep ederiz. )

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak hususlar karşısında Bilirkişi raporu ile Islah ile talep artırım talebimizin kabulüne ve ıslah yolu ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimiz miktarların birleştirilmesi sonucu bulunan;

Kıdem tazminatı : 11.496,77-TL

Fazla Çalışma ücreti : 20.429,66-TL

Genel Tatil Ücreti : 130,93-TL

Agi Ücreti : 838,10-TL

Ayrımcılık Tazminatı : 16.533,60-TL

TOPLAM : 49.429,06 -TL'nin Kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi ile , Fazla çalışma ücreti ve genel tatil ücreti için Dava tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi ile, Agi ücreti ve Ayrımcılık tazminatı için dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 26.01.2022

Davacı Seçil .............

Vekili

Av. Berkay ŞAYİR

İş davaları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen iletişim adreslerimizden tarafımızla iletişime geçiniz. Anasayfaya dönmek için lütfen buraya tıklayınız.