İş Kazası Sonrasında Yapılması Gerekenler

1-) Kazaya uğrayan işçiye ilk yardım sertifikası bulunan bir kişi veya işyeri hekimi tarafından ilk yardım uygulaması yapılmalıdır.

2-) Derhal yetkili sağlık kuruluşlarına haber verilmelidir.

3-) Yetkili kolluk kuvvetine derhal bildirim yapılmalıdır.

4-) Kazaya uğrayan işçinin yakınına kaza bildirilmeli, işçinin sağlık kuruluşuna sevki ile birlikte tedavi süreci de takip edilmelidir.

5-) Özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan bir iş ilişkisi varsa özel istihdam bürosuna bildirim de yapılmalıdır.

6-) Kaza yapılan alanın güvenliği sağlanarak bölgeye giriş çıkışlar kapatılmalıdır.

7-) Kaza kayıtları işveren tarafından düzenlenmelidir. Kazanın oluş şekli ile ilgili detaylı bilgi, kroki , fotoğraf , güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınmalı ve bir dosya hazırlanmalıdır.

8-) İşçi veya yakınlarına işleyecek süreç anlatılmalı ve işçi ile güven ilişkisi tesis edilmelidir. Kazadan sonra psikolojik olarak etkilenebilecek diğer işçilerle karşı iletişim kanalları açık tutulmalıdır.

9-) İş kazasından sonraki 3 gün içerisinde kaza Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir.