İşçilik Alacakları İle İlgili Çok Sorulan Sorular

Kıdem Tazminatını Kimler Alabilir?Kıdem Tazminatı, asgari bir yıl süreyle çalışan işçilerin iş akdini haklı nedenle feshettiği ya da işverenin herhangi bir haklı nedene dayanmadan işçinin iş akdini feshettiği durumlarda işçiye ödenmesi gereken bir aylık brüt ücret tutarıdır. Dolayısıyla işyerinden İş K. Mad. 25/2 hariç olmak üzere işten çıkartılan bütün işçilere her yıl için bir maaş tutarında ücret ödenecektir. Yine işçinin haklı nedenle iş akdini feshettiği durumlarda örneğin; fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi, mobing vd. Sebepler gösterilerek kıdem tazminatına hak kazanılabilir.

Mesai Ücretleri Ödenmezse Ne Olur?Fazla çalışma, işçinin haftalık 45 saati aşan her bir saati için saatlik ücretinin %50 zamlı şekilde ödenmesi durumudur. Buna göre örneğin; haftada 50 saat çalışan işçinin 5 saat için ekstra olarak fazla çalışma ücreti alması gerecektir. Bu ücretin ödenmemesi, işçinin iş akdini haklı nedenle fesih hakkını doğurur. İşçi hiçbir şart öne sürmeksizin iş akdini feshedebilir. Fazla çalışma yapıldığının ve ücretinin ispatı çok çeşitli etmenlere dayalı olmakla beraber genellikle tanıkla ispatlanmaktadır.

Maaşın Bir Kısmı Elden Ödenirse Nasıl İspatlanır?Kural olarak 5’ten fazla işçinin çalıştırıldığı işletmelerde her işçiye maaşının tamamının banka üzerinden ve tam olarak yatırılması gerekmektedir. Fakat işverenler, artan maliyetler ve sgk primleri nedeniyle genellikle maaşın asgari kısmını bankadan, maaşın geri kalan kısmını ise elden makbuz karşılığı ödemektedir. Bu genellikle işçinin kıdemine, yaptığı işin niteliğine, emsal ücret araştırmasına ve tanık beyanlarına dayalı olarak ispat edilmektedir.

Yıllık İzin Yerine Ücret Verilebilir Mi?İşçiye her bir yıllık çalışması karşılığında kıdemine, yaşına vd. Sebeplere göre ücretli izin kullandırılır. Bu iznin kullandırılmaması durumunda işçinin de onaylaması şartıyla karşılığı gelen ücretin ödenmesi gerekecektir. Uzun yıllar boyunca işçiye yıllık izin kullandırılmaması işçinin iş akdini haklı nedenle feshetmesine imkan tanımaktadır.

Haftada Bir Gün İzinli Olmak Zorunlu Mu?İşçi, haftada en az 24 saat boyunca dinlendirilmek zorundadır. Bu süre işverenin inisiyatifiyle belirlenebilmektedir. Yani genellikle ülkemizde pazar günleri tatil günü olarak bilinmesine rağmen bu tatil günü hafta içi bir güne kaydırılabilir. Ama kural olarak işçinin aralıksız 24 saat dinlendirilmesidir. Bunun istisnası işçinin rızası alınmak kaydıyla işçinin hafta tatilinde çalıştırılması ve karşılığı gelen ücretin maaşa ek olarak ödenmesi durumudur. Bu ücret bir günlük ücrete karşılık gelmektedir.

Haftada En Fazla Kaç Saat Çalışılabilir?Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bazı yorumlara göre günlük 7,5 saat olarak adlandırılsa da bu doğru değildir. Zira kanun günlük değil haftalık çalışma saati öngörmüştür. Fakat akla hemen şu soru gelebilecektir: 2 gün boyunca aralıksız çalışılsa geri kalan günler fazla çalışma olarak mı adlandırılabilecektir? Cevap hayır. Yargıtay içtihatlarınca bir insanın aralıksız 24 saat çalışabilmesi mümkün değildir. Yargıtay bir kişinin günlük en fazla 14 saat çalışabileceğini öngörmektedir. Dolayısıyla fazla çalışmada bu etmenlerin her birinin bir arada değerlendirilmesi gerecektir.

İzmir İş Avukatı< olarak iş davalarında uzun yıllardır hukuki danışmanlık ve dava takibi işlerini yürütüyoruz. Bu konuda gerekli yardım ve hukuki destek almak istiyorsanız lütfen iletişim adreslerinden bize ulaşmayı unutmayın.