Kıdem Tazminatında Yeni Dönem

Kıdem Tazminatı, 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’nun 14. maddesi ile uygulama imkanı bulmaktadır. Buna göre en son işyerinde 1 yıllık tam süre ile çalışan ve SGK’nın belirlediği çıkış sebepleri ile işten ayrılan işçiler, işyerlerinden kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmektedir.

Kıdem Tazminatına Esas Yazı Nedir?Kıdem tazminatı alabilmenin kabaca iki yolu vardır:

1-) İşçinin iş akdini haklı nedenle feshetmesi

2-) İşverenin işçinin iş sözleşmesini haksız nedenle feshetmemesi

Bu gibi durumlarda işçi, kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmektedir. SGK tebliğlerince ortaya konulduğu üzere bir işçi, yaş şartı hariç prim gün sayısını belli bir derecede doldurması halde SGK tarafından işçinin başvurusu üzerine kendisine “KIDEM TAZMİNATINA ESAS YAZI” verilir. Bu yazıyı işverene tebliğ ederek işten ayrılmak istediğini beyan eden işçi, iş akdini HAKLI NEDENLE FESHETMİŞ sayılmaktadır. Bu durumda işveren tarafından işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerekecektir.

Kıdem Tazminatına Esas Yazı Şartları Nelerdir?Mevcut düzenlemeler ışığında bir işçiye kıdem tazminatına esas yazı verilebilmesi için öncelikli işçinin SGK’ya başvuruda bulunması gerekecektir. Bunun yanında işçinin 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişinin olması ve en az 15 yıllık sigortalılık süresinin olması gerekmektedir.

Yaş Şartı Hariç Prim Gün Sayısı Nasıl Dikkate Alınır?SGK’nın yeni düzenlemeleri ışığında yukarıda bahsettiğimiz prim gün sayısı, 08.09.1999 tarihinden sonra SGK girişleri olan kişiler için de kıdem tazminatı alma imkanı ortaya çıkmıştır.

Buna göre;

1-) 08.09.1999 öncesinde sigorta girişleri olan kişiler;
15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gün sayısını doldurmuşsa HER ZAMAN,

2-) 08.09.1999 – 30.04.2008 tarihleri arasında sigorta girişleri olan kişiler;
25 yıl sigortalılık ve 4500 prim gün YA DA 7000 prim gün sayısını doldurmuşlarsa 2024 YILININ SONUNDA,

3-) 30.04.2008-31.12.2008 tarihleri arasında sigorta girişleri olan kişiler;
4600 prim gün sayısını doldurmuşlarsa 2022 YILINDAN İTİBAREN HER ZAMAN,

4-) 01.01.2009 – 31.12.2015 tarihleri arasında sigorta girişleri olan kişiler;
4600 – 5300 prim gün sayısını doldurmuşlarsa DOLDURDUKLARI HER YILDAN İTİBAREN,

5-) 01.01.2016 ve sonrasında sigorta girişleri olan kişiler;
5400 prim gün sayısını doldurmuşlarsa HER ZAMAN KIDEM TAZMİNATINA ESAS YAZIYI SGK’DAN TEMİN EDEBİLİR.

SONUÇ1-) 30.04.2008-31.12.2008 tarihleri arasında sigorta girişleri olan işçiler, eğer 4500 prim gün sayısını doldurmuşlarsa ve en az 1 yıllık süre boyunca bir işyerinde çalışmışlarsa KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLECEKLERDİR.

2-) 01.01.2009 – 31.12.2015 tarihleri arasında sigorta girişleri olan kişiler ise sigorta girişlerinin yapıldığı yıla göre prim gün sayısını ayrıca hesaplatacaklardır. Yani 2009 yılında girişi olan işçinin 4600 prim gün sayısını, 2010 yılında sigorta girişi olan işçinin 4700 prim gün sayısını, 2011 yılında sigorta girişi olan işçinin 4800 prim gün sayısını doldurması gerekecektir. Yani 2015 yılında kadar her yıl 100 prim gün sayısı artmaktadır. Bu şartlarla birlikte son işyerinde en az 1 yıl çalışan her işçi SGK’dan KIDEM TAZMİNATINA ESAS YAZI alıp KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLECEKTİR.