İzmir İş Avukatı

İş Hukuku

4857 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmelikler kapsamında işçi – işveren arasındaki hukuki ilişkiler ile uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalına İş Hukuku denmektedir. Buna göre İş Hukuku, bir taraftan iş sözleşmesi ile işveren hesabına çalışan işçilerin hak ve yükümlülüklerini, bir taraftan da bir iş sözleşmesi ile işçi çalıştıran işverenlerin hak ve yükümlülüklerini tek çatı altında toplamaktadır.

İş Avukatı

İş avukatı, iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin yasal olarak hak etmiş oldukları tazminat ve işçilik alacaklarının tespiti, hesaplanması ve tahsili konusunda olduğu gibi işveren açısından da işçilere ödenecek tazminat , işçilik alacakları ve iş akdinin feshi gibi diğer konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İşçi Avukatı

Herhangi bir işyerinde hak ve alacağını alamadığını iddia eden işçi, hak etmiş olduğu tazminat ve işçilik alacaklarının tahsili için alanında uzman bir işçi avukatından hukuki yardım ve destek almalıdır. Buna karşın işçi avukatının yapacağı ilk şey, öncelikle işçi ile görüşerek talep ettiği hak ve alacaklarının yasal zemini olup olmadığını değerlendirip bu konuda müvekkil adayını bilgilendirmektedir. Gerekli görüşme yapılıp bilgilendirme sağlandıktan sonra arabuluculuk bürosuna başvurulacak ve arabuluculuk kaydı oluşturulacaktır. Arabuluculuk sürecinden olumlu bir sonuç çıkmaması durumunda ise yetkili ve görevli İş Mahkemesi’nde türüne göre iş davası ikame edilecektir. Bu dava, işe iade davası olabileceği gibi işçi – işveren arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanan alacak davası da olabilir.

İzmir İş Avukatı

İzmir iş avukatı, İzmir merkez bölgesi olmak üzere çeşitli ilçe merkezlerinde ve çevre illerin adliyelerinde İş Hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bilindiği üzere İzmir’de iki adet merkez adliye bulunmaktadır. Bayraklı Adliyesi ve Karşıyaka adliyesinde yetki yerlerine dahil ilçelerin de iş davası görülebilmektedir. Fakat Aliağa , Tire, Çeşme gibi adliyelerde de iş davalarına ilişkin hukuki danışmanlık ve iş avukatlığı hizmeti sorunsuz ve profesyonelce yerine getirilebilmektedir.