İzmir Ceza Avukatı

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, yaşayan ve dinamik bir hukuk dalıdır. Suç tiplerinin sabit kalmasının yanı sıra pek çok konuda işlenen suçların işleniş şekillerinin çeşitlilik göstermesi, bu hukuk dalını canlı kılmaktadır. Nitekim özellikle bu hukuk dalında sürekli olarak faaliyet gösteren avukatlar da yeni suç tipleri ve bunun işleniş şekillerin konusunda geçmişten gelen tecrübesi ile birikimini birleştirdiğinde daha faydalı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Biz de ceza hukukunda hukuk büromuzun geçmişten gelen tecrübesi ve bilgisi sayesinde yeni koşullara kolaylıkla adapte olarak müvekkil adaylarımızın hukuki problemlerine gerçekçi ve somut çözümler sunabiliyoruz.

Ceza Avukatı

Ceza avukatı, genel olarak Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere kanunların kişilerin belli eylemleri yapmaları ya da yapmamaları sonucu cezalandırılmasına olanak sağlayan durumlara ilişkin savunma makamını temsil eden kişilere denmektedir. Çalışma alanları Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Sulh Ceza Hakimlikleri, Kovuşturma Aşamasında görev alanına göre Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri’dir. Yine suçun failinin 18 yaşından küçük çocuk olması durumunda işlenen fiilin ağırlığına göre Çocuk Mahkemesi ya da Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde de yargılama yapılabilmekte ve bu alanda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti verilebilmektedir.

İzmir Ceza Avukatı

İzmir, Türkiye’nin 3. büyük şehri olmasının yanında çok sayıda şehirden göç alan önemli bir kenttir. Kentin deniz kıyısında yer alması ve liman şehri olmasının yanında pek çok şehre olan ulaşım kolaylığı da şehrin büyümesinde rol almaktadır. Bu durumda diğer şehirlerde görülmeyen suç tiplerinin mevcudiyetini artırmaktadır. İzmir ceza avukatı da bu suç tiplerinin önemli bir kısmını tecrübe edip savunma argümanlarını geliştiren kişilere denmektedir.