Savcılık Suç Duyurusu Örneği

Kişilerin savcılık nezdinde soruşturulmasını istedikleri kişiler için başvuru yapacakları makam , hiç şüphesiz Cumhuriyet Savcılıklarıdır. Bu kapsamda hazırlanan Suç Duyurusu dilekçesi ile birlikte var olan delillerin de dilekçeye eklenerek başvuru yapılması, soruşturmanın selameti ve delillerin eksiksiz toplanması amacıyla çok çok önemlidir. İzmir Ceza Avukatı olarak bu hususta en ufak bir eksikliğin yargılamanın ilerleyen aşamalarında büyük sıkıntı doğurabileceğini tekrar hatırlatıyor; ve profesyonel yardım almanızı tavsiye ediyoruz.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ : Osman ..... (TCK No: )
Adres
VEKİLİ : Avukat Berkay ŞAYİR
1593/1 Sokak No:63 D:32 Hasdemirler İş Merkezi, 35530 Bayraklı/İzmir
berkaysayir.av.tr
ŞÜPHELİ : 1-) Ahmet
2-) Mehmet
3-) Tespit edilecek diğer şüpheliler
SUÇ : TCK 247 (Zimmet vd.) , TCK 204 (Resmi Evrakta Sahtecilik) TCK 257 (Görevi Kötüye Kullanma) vd.
AÇIKLAMALAR :
Tarafımca 01.01.0101 tarihinde Bornova ... Noterliği .... Yevmiye Numarası ile ..... Barosu avuaktlarından Av. ........ ve ..... Barosu Avukatlarından Av. ........ vekaletname çıkarılmıştır. Buna göre davalı olarak yargılandığım İzmir ...... Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/..... E. sayılı dosyada vekilliğimi yapması amacıyla şüpheliler ........... ve ........... ile anlaşılmıştır. İlgili şüpheliler de verdiğim vekaletnameyi 02.02.0202 tarihinde dosyaya sunmuş, vekaletname 03.03.0303 tarihinde Uyap’a kaydedilmiştir. Mahkeme ara kararı ve dava dilekçesi 04.04.0404 tarihinde Av. ..........’e tebliğ edilmiş ve yasal süre içerisinde Av. ........... tarafından cevap dilekçesi sunulmamıştır. Yani ilgili yargılamada cevap dilekçesi sunulamadığından dolayı delillerim bildirilememiştir. Bu kapsamda vekaletnameli avukatım .......... tarafından İzmir ..... Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/...... E. sayılı dosyaya vekaletname sunulmasına rağmen mesleğini gereği gibi yerine getirmemiş, görevi kötüye kullanarak ihmalen ya da bilinçli olarak mağdur olmama sebep olmuştur.
SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle;
1-) Şüpheliler hakkında soruşturma dosyası açılarak ekte sunduğum belgelerle birlikte tüm delillerin toplanmasına,
2-) Şüpheliler hakkında KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımla arz ve talep ederim.
21.09.2021
OSMAN ...........