Hırsızlık Suçuna Bakan Avukatlar

Soruşturma AşamasıHırsızlık suçu, taşınabilir herhangi bir eşyanın, zilyedinin elinden rızası hilafına alınması ile oluşan bir suç tipidir. Genel olarak soruşturulması şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu yüzden genel zamanaşımı süresi içinde şikayette bulunulduğunda soruşturma başlayacaktır. Suçun nitelikli hali açısından uzlaşma prosedürü uygulanmamakla birlikte basit hırsızlık suçu uzlaşmaya tabidir. Bu açıdan soruşturma aşamasında bu husus gözetilerek uzlaşma davetinde bulunulmalıdır.

Basit – Nitelikli Hırsızlık AyrımıTCK madde 141’de basit hırsızlık suçu, TCK madde 142 ve devamında nitelikli hırsızlık suçu düzenlenmiştir. Kural olarak hırsızlık suçunun basit hali ön plandadır. Nitelikli hırsızlık suçu açısından ise sınırlı sayıda şartın bir ya da birden fazlasının meydana gelmesi hali söz konusu olacaktır.

Buna göre hırsızlık suçu;
Kamu kurumlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan herhangi bir kimseye ait eşya hakkında veya kamu hizmetine özgülenmiş mallar hakkında ( md. 142/1-a),

Toplu taşıma araçlarında veya bunların duraklarında, varış veya kalkış yerlerinde (md.142/1-c),

Afet veya genel bir felaketin etkilerini önlemek veya azaltmak amacıyla hazırlanan mal hakkında (md.142/1-d),

Gelenek veya özgülenme veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında (md.142/1-e) işlenirse SUÇUN NİTELİKLİ HALİ SÖZ KONUSU OLACAKTIR.

Yine hırsızlık suçu;
Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak (md.142/2-a),

Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle (md.142/2-b),

Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak (md.142/2-c),

Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak “veya kilitlenmesini engellemek” suretiyle (md.142/2-d),

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle (md.142/2-e),

Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak (md.142/2-f),

Büyük veya küçük baş hayvan hakkında (md.142/2-g),

Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında (md.142/2-h) işlenirse SUÇUN NİTELİKLİ HALİ SÖZ KONUSU OLACAKTIR.

Bilişim Suçları AvukatıKanun maddesinde açıkça ifade olunduğu üzere hırsızlık suçu, BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANILARAK İŞLENİRSE NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU OLUŞACAKTIR. Bu minvalde bir dosya ile karşılaşan avukatın dikkate alması gereken ilk husus, bilişim sistemine girilen IP numarasının tespiti, internet bağlantısı wifi üzerinden yapılmışsa wifi’ye dışarıdan giriş yapılıp yapılamayacağının tespiti, İP numarası vd. Araçların kopyalanmasının mümkün olup olmadığının tespitidir.

Seçenek YaptırımlarVerilecek cezanın miktarına göre çeşitli seçenek yaptırımlar da mümkündür. Basit hırsızlık suçu açısından verilecek hapis cezası, adli para cezasına çevrilebilmektedir. Fakat nitelikli hırsızlık suçu açısından bu imkan mevcut değildir. Yine verilecek cezanın 2 yılın altında kalması ve diğer kanuni şartların mevcudiyeti halinde Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da cezanın ertelenmesi de mümkündür. Bu açıdan suçun basit ya da nitelikli olmasının bir önemi bulunmamaktadır.