Takipsizlik Kararına İtiraz

KYOK Kararına İtiraz Nedir?

Savcılık tarafından yürütülmekte olan soruşturma dosyalarında çoğu zaman delil yetersizliği ya da şüpheli şahsa ulaşamama / faili meçhul gibi sebeplerle takipsizlik yani hukuki nitelendirmedeki adı olan Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilebilmektedir. Bu karara karşı Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde İtiraz edilebilecektir. Takipsizlik Kararına İtiraz / KYOK Kararına İtiraz Dilekçesini aşağıda huzurunuza sunuyoruz.

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

İZMİR SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE

Gönderilmek Üzere

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

DOSYA NO : 2020/00000 Sor.

İTİRAZ EDEN

MÜŞTEKİ : 1-) REMZİ ...........

2-) CANAN ............

VEKİLİ : Av. BERKAY ŞAYİR

ŞÜPHELİLER : 1-) HASAN ............

2-) HÜSEYİN ..........

3-) ÖMER ...........

KONU : İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/000000 Sor. Sayılı ve ................... tarihli Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara karşı itiraz dilekçemizin arzı hk.da

AÇIKLAMALAR :

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020/000 Sor. Sayılı ve ............... tarihli, bir kısım şüpheli hakkındaki "Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı" tarafımıza e-tebligat yoluyla .............. tarihinde tebliğ edilmiştir. İşbu karara usule ve yasaya aykırı olup itirazen kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki;

1-) Müvekkil ......... , huzurdaki soruşturmaya sebep olaydan önce ve hali hazırda ........... Mahallesi Muhtarlığı yapmaktadır. Üstlendiği kamu görevi nedeniyle muhtar olarak seçildiği köy / mahallenin sorunları sebebiyle üst kamu kuruluşları yetkilileri ile görüşmesi ve fikir alışverişinde bulunması doğaldır. Bu sebeple .......... Belediye Meclisi üyesi ve Muhtarlardan sorumlu olan ......... isimli kişi ile suç tarihinde kahvehanede görüşmüştür. Bu kişinin şüpheli ........... ile husumetli olması, müvekkilimin bu görüşmeyi yapmasında art niyet aranmasına sebep olamaz.

2-) Şüpheli Ömer .............. ise ................... ile husumetini bahane ederek müvekkilimi hedef almış; çeşitli yer ve zamanlarda gerek silahla gerek sözlü olarak taciz ve tehdit etmiş; vücut bütünlüğüne kast etmiştir. ...................... isimli şahsın kolluk birimlerinde vermiş olduğu ifadesinde "kendisinin defalarca .................. Mahallesi'ne girip çıktığını, bu zamana kadar herhangi bir sorun olmadığını, şimdi mi olacağını" müvekkilime bildirdiğini beyan etmiştir. Dolayısıyla şüpheli .................... müvekkilime saldırmak için bahane aramış ve en son .................... isimli şahısla olan ilişkisinde karar kılarak haksız eylemlerini meşrulaştırmak için kılıfı bu şekilde bulmuştur.

3-) İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermiş olduğumuz ............. tarihli "Şikayet Dilekçesi"nde ve aynı gün alınan müvekkilin ifadesine yönelik "İfade Tutanağı'nda dosyada soruşturulan şahısların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini, söz konusu şahısların istikrarlı bir biçimde müvekkil ve ailesine yönelik tehditkar tutum ve davranışlar içinde oldukları ayrıntılı şekilde izah edilmiştir. Olay günü ise haklarında Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilen bir kısım şüphelilerin ise yine iddialarımızla aynı doğrultuda hareket ettikleri sabittir.

4-) İlgili soruşturma dosyasına sunduğumuz müvekkilin evinin önünü ve çevresini gösterir kamera kayıtlarına ilişkin flash bellek içindeki görüntülerin çözümleri yaptırılmış ve buna ilişkin CD Çözümleme Tutanağı dosyaya ibraz edilmiştir. Buna göre;

A.) 01.58.34 - Şüpheli ................... 'nun kullandığı Kartal marka araç görüntüye giriyor ve evin önünde beklemeye başlıyor.

02.05.00 - ............... elinde tüfek olduğu değerlendirilen siyah renkli cisim ile tek başına evin karşı köşesinde bekliyor, bekledikten sonra tekrar araca biniyor.

B.) 03.24.20 - ........................ 'nun kullandığı plakası okunmayan ........... marka otomobil görüntüye giriyor ve ..................... 'ın evinin önünde duruyor. Yan yolcu koltuğundan ............... iniyor.

03.28.26 - Evin siyah demir dış kapısı evin içerisinde bulunan birisi tarafından açılıyor ve .................. ile annesi ................. içeri giriyorlar ve kapı kapatılıyor.

03.30.08 - ................. görüntüye giriyor, evin kapısına doğru ilerliyor kapının önünde bir müddet bekledikten sonra 03.30.55'de evin önünden ayrılıp görüntüden çıkıyor.

03.32.32 - .................... ve .................. evin kapısından dışarı çıkarak otomobile yöneliyorlar ve otomobile bindikleri esnada 03.33.07'de Muhtarın evinin karşısında bulunan evin kapısından muhtarın evine doğru .................... tarafından ateş ediliyor ve muhtarın açık olan ev kapısı kapatılıyor / ardından otomobil geri geri çıkarak görüntüden çıkıyor.

5-) Yukarıda özet şekilde belirtilen CD Çözümleme Tutanağı'ndaki ifadeler ile .......................... , ..................... ve ........................ 'nun ifadeleri arasında büyük bir çelişki olduğu sabittir. Buna göre;

A.) ........................ ifadesinde: "..... ...................... 'ın evine oğlum ............. ile beraber gittik..... Daha sonra ...................... ve oğlu ..................... kapıyı açarak evlerinin avlusuna oturduk. Ben, oğlum ................... , ........................ ve ...................... ile beraber oturduk konuştuk. Daha sonra ...................... bize "yarın sabah ben eşimi sizin yanınıza getiririm, yüz yüze konuşuruz" dedi. Bizde "tamam" diyerek onların evinden çıkarak oğlum ...................... ile beraber kendi evime gittik. Oğullarım ile hep beraber oturduk ve kendi aramızda konuştuk. Daha sonra oğullarım biz gidiyoruz evimize diyerek gittiler." şeklinde,

B.) ...................... ifadesinde: ".... İkamet ettiğimiz evde bulunduğumuz esnada abim Atilla geldi. Abim ...................... annem ...................... ile birlikte ......................'ın evine tekrardan konuşmak için gittiler. Bende peşlerinden gittim fakat içeri girmedim. Aradan 10 dakika geçtikten sonra abim ve annem dışarı çıktılar ve eve gittiler. Kardeşim olan ......................'nun ......................'ın evine gittiğini görmedim. " şeklinde,

C.) ...................... ifadesinde: ".... Ben , annem ......................, ...................... ve ...................... ile beraber oturduk konuştuk. Daha sonra tekrardan ...................... bize "yarın sabah ben eşimi sizin yanınıza getiririm yüz yüze görüşürsünüz" dedi. Bizde "tamam" diyerek onların evinden çıkarak annemin evine gittik. Annemin yanında otururken kardeşlerim olan ...................... isimli şahıslar geldi. Ben kardeşlerime "uzatmayın bu kadar bu işi konuşarak çözeriz" dedim. Daha sonra saat geç olduğu için ben İzmir’de olan evime geldim. Annem beni aramadan önce kardeşim ...................... evimizde bulunan silah ile ......................'ın evine birkaç el ateş etmiş. Bu olay esnasında ben orada yoktum" şeklinde beyanlarda bulunmuşlardır.

6-) Dosyada mübrez kamera kayıtlarında ve bu kayıtlara istinaden sunulan CD Çözümleme Tutanağı'nda olayın başlangıcında ...................... ve ......................'nun müvekkillerin evine birlikte gittikleri ve konuştukları sabittir. Bu konuşmalarda müvekkil ve ailesi alenen tahdit edilmişlerdir. Bunun akabinde ...................... ve ...................... evden çıktıktan sonra ......................, müvekkilin evinin karşısındaki ......................'nun evinden müvekkilin evine doğru ateş etmiştir. Bu ateş etme anında ...................... ve ...................... olay yerindedir. Bu şüpheliler suçtan kurtulmak maksadıyla yalan beyanda bulunmuşlar fakat verdikleri beyanlarda çelişkiler oluşmuştur.

7-) Öyle ki her iki şüpheli de olay yerinde ...................... ve ......................'nun olmadığını beyan etmelerine rağmen kamera kayıtlarında 03.32.32'de ...................... ve ......................'nun evden çıktıktan yaklaşık 30 saniye sonra ......................'nun ......................'ya ait evin içerisinden müvekkilin evine doğru ateş ettikleri, her iki şüphelinin bu ateş etme fiilinden sonra müvekkilin evinin kapısının kapatıldığı ve ATEŞ EDİLDİKTEN SONRA ......................'na ait araçla oradan ayrıldıkları sabittir. Ayrıca bu fiillerin işleniş biçimleriyle alakalı tarafımızca sunulan Şikayet Dilekçesi'nde görgü tanıkları ...................... , ...................... ve ......................un ifadelerine tanık sıfatıyla başvurulması talep edilmiş; fakat bu şahısların ifadesi alınmaksızın itiraza konu işbu karar verilmiştir.

8-) Kamera kayıtlarında da sabit olduğu üzere ......................, evini ......................'na açmış; ...................... bu aralıktan istifade müvekkilin evine ateş etmiştir. Üstelik bu husus tüm hane halkının önünde vuku bulmuştur. Kolluk birimleri tarafından ......................'nun ifadesi alınmış; fakat bu şahıs söz konusu ateş etme fiilinden sonra dışarı çıktığını beyan etmiştir. OYSAKİ KAMERA KAYITLARINDA ......................'NUN ......................'NUN EVİNİN İÇİNDEN ATEŞ ETTİĞİ SABİTTİR. Şüphelinin bu beyanı suçtan kurtulmaya yöneliktir. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayet dilekçemizde şikayetçi olarak belirttiğimiz ...................... hakkında menfi ya da müspet bir karar vermemesi de hukuka aykırıdır.

Tüm bu sebepler doğrultusunda kamera kayıtları ile çelişen şüpheli beyanlarına itibar edilmesi, tanıklarımızın ifadelerinin alınmaması ve ...................... hakkında bir karar verilmemesi sebebiyle sayın hakimliğinize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle;

1-) İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020/0000 Sor. Sayılı ve 0000000 tarihli "Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı"nın kararının İTİRAZEN KALDIRILARAK KARAR MUHATABI ŞÜPHELİLER HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILMASINA,

2-) Bu hususta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğumuz 00000 tarihli dilekçemiz doğrultusunda gösterdiğimiz delillerin toplanmasına ve TANIKLARIMIZIN İFADELERİNİN ALINMASINA,

3-) Müvekkillerimizi mağdur eden , kamu düzenini ihlal eden şüphelilerin müvekkillerin vücut bütünlüğüne yönelik olası tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımla arz ve talep ederim. 19.10.2022

Müşteki Remzi .......

Vekili

Av. Berkay ŞAYİR

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar  tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. Takipsizlik Kararına İtiraz ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.