Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Günümüzde evlilik kadar boşanma davaları da son derece normal karşılanmakta olup artık hayatın bir parçası haline gelmiştir. Bu kapsamda çiftler bazen aralarındaki uyuşmazlıkları dava ve çekişme yoluyla gidermeye çalışsa da hiç şüphesiz en makul ve akılcı olanı uyuşmazlıkların anlaşma yoluyla giderilmesidir. Bu kapsamda Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi hazırlanması ve ileride büyük sorunlara yol açılmaması için İzmir Boşanma Avukatı olarak profesyonel yardım almanız gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ 2022

Mahkemeniz nezdinde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı olan dosya kapsamında;

Nurcan … ile Ömer… aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup iş bu protokol tanzim edilmiştir.

Bu protokol gereğince ;

1– Nurcan … ile Ömer karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler,

2– Tarafların birbirlerinde bulunan her türlü şahsi eşyaları ile çeyiz olarak getirilmiş bulunulan eşyaların tümü sahip olan tarafa iade edilmiş olup, taraflar, eşya olarak başka alacağı olmadığını kabul ederler.

3– Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya herhangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.

4– Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu protokol açılmış bulunan yukarıda esas numarası yazılı boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak Mahkemede delil olarak kullanılacaktır.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık. 21.09.2021

Nurcan / Ömer

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2022

İZMİR AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI : NURCAN ( TC Kimlik No )

ADRES : ………………Bayraklı - İZMİR

VEKİLİ : Avukat Berkay ŞAYİR

1593/1 Sokak No:63 D:32 Hasdemirler İş Merkezi, 35530 Bayraklı/İzmir

Telefon : 507 254 66 93

berkaysayir@gmail.com

berkaysayir.av.tr

DAVALI : ÖMER ( TC Kimlik No )

ADRES : ………………Bayraklı - İZMİR

DAVA KONUSU : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

Taraflar 02/10/2019 tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik nüfus kayıtlarından da görüleceği gibi bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten 03/05/2020 tarihinde doğan ayla isimli müşterek bir kız çocukları bulunmaktadır. (eğer çocuğunuz yok ise – Bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. – ibaresini yazın.)

Taraflar arasında evlendikten sonra ortaya çıkan sorunlar, yaşantılarını zora sokmuştur. Bu sorunlar tarafların evliliklerini sürdürülmesi imkansız bir hale getirmiştir. Tarafların evliliklerini sürdürmelerinin imkânsız olduğu yaşadıkları sorunlardan da anlaşıldığından aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK 166 ve ilgili yasa

DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, anlaşmalı boşanma protokolü

SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle; Davamızın kabulü ile davalı da boşanma isteğini kabul ettiğinden, anlaşmamı göz önüne alınarak TMK 166/3 maddesi gereğinde boşanmamıza, müşterek çocuğun velayeti, şahsi ilişki konusu, çocukla görüşme durumu ve diğer anılan konuların ekte sunduğumuz protokole göre düzenlenmesine ve bu protokolün kararın eki sayılmasına karar verilmesini talep ederim. 21.09.2021

DAVACI DAVALI

(İmza) (İmza)

EK : Anlaşmalı Boşanma Protokolü EK: Nüfus Cüzdan Fotokopisi