Tek Celsede Boşanma İçin Ne Yapılmalı?

Tek Celsede Boşanma Nedir?Halk arasında yaygın tabir ile bilinen “Tek Celsede Boşanma Kavramı” boşanma davasının açılmasından sonraki ilk celsede karara bağlanmasını ifade etmektedir. Genellikle Anlaşmalı Boşanma Davası olarak ikame edilen dava türleri açısından “Tek Celsede Boşanma” mümkün olabilmektedir.

Tek Celsede Boşanma Şartları Nelerdir?Anlaşmalı boşanma açısından tek celsede boşanma, anlaşmalı boşanma şartlarının mevcudiyeti ile değerlendirilecektir. Buna göre en az 1 yıldır evli bulunan eşler, ortak mutabakat ile birlikte mahkemeye başvuracak ve mahkemece protokolde usul ve esas bakımından bir eksiklik görülmediği takdirde boşanma kararı tek celsede verilebilecektir.

1 yıldan daha az süreli evlilikleri bulunan çiftler açısından ise ortak mutabakat bulunması halinde eşlerden biri adına dava açılacak ve diğer açısından davanın kabulüne karar verilmesi talep edilecektir. Mahkemece takip edilen ilk celsede bu kabul beyanın tekrarı ile davanın kabulüne karar verilerek tek celsede boşanma sağlanabilecektir. Çekişmeli boşanma davalarının devamı süresince tek celsede boşanma da yukarıda bahsettiğimiz gibi eşlerden birinin kabul beyanına bağlı olarak sonlandırılabilecektir.

Tek Celsede Nasıl Boşanılır?Tek celsede boşanabilmek için “Anlaşmalı Boşanma Şartlarının” tümünün yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna göre boşanmak isteyen eşler, boşanmaya bağlı fer’i hak ve sorumluluklardan nafaka, velayet, kişisel malların paylaşılması gibi konular üzerinde uzlaşmalıdır. Buna müteakip Anlaşmalı Boşanma Protokolü tanzim ederek mahkemeye sunmalıdır. Takip eden ilk celsede kimlik kartlarının fotokopisi ve anlaşmalı boşanma protokolünün imzalı nüshası ile birlikte hazır bulunmalı ve protokolü tekrar etmelidir.

Tek Celsede Çekişmeli Boşanma Davası Olur mu?Genellik 1 yıldan az süreli evlilikler açısından çekişmeli boşanma davası yoluyla tek celsede boşanma mümkün olabilmektedir. Bilindiği üzere anlaşmalı boşanma davası ikame edebilmek için en önemli şart en az bir yıllık evliliklerin bulunmasıdır. Fakat eşler 1 yılı doldurmadan da boşanmak isteyebilir. Bu açıdan eşlerden biri adına dava ikame edilip diğeri açısından açılan davanın kabulüne karar verilmesi talep edilerek tek celsede boşanma mümkün kılınabilmektedir.

Tek Celsede Boşanma Ne Kadar Sürer?Anlaşmalı boşanma davaları açısından tek celsede boşanma mahkemelerin iş yüküne bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte genellikle 1 hafta – 10 günlük süreler gibi sürelerde söz konusu olabilmektedir.

Tek Celsede Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?Öncelikle bu alanda uzman bir avukat desteğinden faydalanılması son derece önem arz etmektedir. Bunun yanında çiftlerin boşanma dışındaki fer’i nitelikli konularda uyum ve uzlaşı içinde hareket etmeleri gerekmektedir. Nafaka miktarı, velayet esasları, kişisel malların paylaşımı, edinilmiş malların paylaşımı gibi konuların tartışmadan uzak, sarih bir şekilde protokole bağlanması ve bu esasların mahkeme hakiminin önünde izmir boşanma avukatı eşliğinde tekrar edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: izmir boşanma avukatı, izmir avukat, anlaşmalı boşanma, tek celsede boşanma, anlaşmalı boşanma avukatı