Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Özel Boşanma SebepleriBoşanma sebepleri genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar kanunda “Özel Boşanma Sebepleri” ve “Genel Boşanma Sebepleri” olarak belirtilmiştir. Daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz üzere ayrıntılı değerlendirme “Boşanma Davası ve Sonuçları” adlı makalemizde yer almaktadır. Özel boşanma sebepleri kanunda sınırlı şekilde sayılmıştır. Bunun anlamı, hukuk literatüründe “sınırlı şekilde sayılan” kuralların öncelikle uygulanacağı, bu kapsamda değerlendirilemeyen unsurların daha genel kanun maddelerine göre çözümleneceği hususudur.Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi ve devamı maddeleri uyarınca özel boşanma sebepleri:

I. ZİNA

II. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ

III. SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME

IV. TERK

V. AKIL HASTALIĞI olarak belirtilmiştir.

Özel boşanma sebeplerinin yer aldığı her madde, ayrıntılı olarak tek tek başka bir makalemizde incelendiği için burada tekrar etme gereği duyulmamıştır.

Genel Boşanma SebepleriTürk Medeni Kanunu’nun 161. maddesine ve devamında yer alan “Özel Boşanma Sebepleri” arasında değerlendirilemeyen boşanma sebepleri, “genel” olarak adlandırılmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde “Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması” başlığı ile açıklanan maddeye göre: “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” denilmektedir.Bu kapsamdan Genel Boşanma Sebeplerinin:I. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI

II. ORTAK HAYATIN TEKRAR KURULAMAMASI olarak gösterilebilir. Fakat tahmin edilebileceği üzere kanunda sınırlı şekilde sayılmamasına rağmen pek çok unsur “Genel Boşanma Sebebi” başlığı altında boşanma sebebi olarak kabul edilebilir. Zira burada kanun da sınırlı şekilde saymayarak somut durumun niteliğine göre pek çok farklı olayın boşanma sebebi olarak kabul edilebileceğini öngörmüştür.Bu kapsamda:

* Cinsel İlişkiden Kaçınma, Uzak Durma

* Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddet

* İlişkiye Zarar Verecek Düzeyde Kıskançlık

* Eşlerden Birinin Diğerine İftira Atması

* Bağımsız Bir Aile Konutu Sağlayamamak

* Alkole, Sigaraya ya da Herhangi Zararlı Bir Maddeye Düşkünlük

Yıkanmamak, Kirli Olmak gibi burada sınırlı şekilde sayılamayacak pek çok davranış, boşanma sebebi olarak kabul edilebilecektir. Burada önemli olan bu tür davranışların, eş açısından ortak hayatın ve evlilik birliğinin devamını imkansız kılmasıdır.