Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı Boşanma DavasıBilindiği üzere Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin 3. fıkrasına göre eşler, en az 1 yıl evli kalmak koşuluyla anlaşma yoluyla boşanabilmektedir. Burada temelde iki şart bulunmaktadır. Bunlardan biri dava ehliyeti olarak en az 1 yıl evli kalma koşulu, diğeri ise taraflar arasında tanzim edilen anlaşmanın yazıya dökülerek bir protokol oluşturulması ve bunun da mahkemeye sunulmasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Ne Zaman Karar Verilir?


Anlaşmalı Boşanma Davası açma konusunda hem fikir olan eşler arasında boşanma ve boşanmanın ferisi konumundaki velayet, nafaka, tazminat gibi konularda düzenlenen “Anlaşma Protokolü” taraflar arasında imzalandıktan sonra eşlerden biri tarafından dava dilekçesinin ekinde mahkemeye sunulur. Yargılamayı yapacak olan mahkeme hakimi, en yakın tarihe duruşma günü vererek tarafları duruşmaya çağırır. Taraflar en yakın tarihte duruşmaya çıkarak Anlaşma Protokolünde yazan maddeleri tekrar ettiğini bir de mahkeme hakimi önünde sözlü olarak dile getirirler. Burada tarafların bizzat duruşmaya katılma zorunluluğu bulunmaktadır. İlk celsede protokolde esasa ve kanuna aykırılık görülmezse boşanma kararı verilir. Bu süre takribi olarak 15 gün ila 1 ayı bulmaktadır.

Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?


İlk celsede karar verildikten sonra karar hemen kesinleşmez. Eğer taraflar avukat yardımında faydalanıyorlarsa İzmir Boşanma Avukatı tarafından her iki taraf da adına “İstinaftan Feragat Dilekçesi” düzenlenerek yargılamayı yapan ve kararı veren mahkemeye sunulur. Bu sayede tarafların kararı istinaf etmeyeceği, yani itiraz etmeyerek ilk haliyle kesinleşmesine onay verdikleri mahkemeye bildirilmektedir. Bu halde mahkeme hakimi istinaf sürelerini beklemeden dosyayı kesinleştirecektir. Fakat dosyanın avukat yardımı ile takip edilmemesi durumunda çoğu zaman vatandaşlar, kararı verildiği anda kesinleştiği izlenimine kapılmaktadır. Bu son derece yanlış bir düşüncedir. Bu halde mahkeme hakimi karar verdikten sonra gerekçeli kararın yazılarak tebliğine karar verecek, tebliğden itibaren tarafların 15 günlük istinaf süreleri beklenecektir. Bu süreler dolmadan ilgili boşanma kararı kesinleşmeyecektir.

Anahtar Kelimeler:

İzmir Boşanma Avukatı, Boşanma Avukatı, İzmir Avukat, İzmir Avukatı, İzmirin En İyi Boşanma Avukatı, İzmirin En İyi Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı