Boşanma Davası Masrafları Ne Kadar? Boşanma Davası Ücreti

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma ÜcretiAnlaşmalı boşanma davası, tarafların uzlaşma ile tek celsede sonlandıracakları davaya verilen isimdir. Bu nedenle avukatlar da , diğer dava türlerine göre daha uygun rakamlar talep edebilmektedir. Fakat neticede bir dava ikame edildiği için Türkiye Barolar Birliği’nin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer alan miktarlardan daha az bir rakama “Anlaşmalı Boşanma Davası” dahi olsa vekalet ücreti talep edilemeyeceği açıktır. Bu rakam 2022 yılı için 5.100,00-TL olarak belirlenmiştir. Fakat avukatlar bu rakamla bağlı olmayıp dosyanın durumuna ve yapılan işin niteliğine göre daha üst miktarlar talep edebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Açma ÜcretiÇekişmeli boşanma davaları, taraflardan en az birinin uzlaşmadığı ya da uzlaşmak istemediği durumlarda kanunda yer alan “Özel” ya da “Genel” boşanma sebeplerine dayanarak boşanma davası ikame ettiği durumlarda söz konusu olan türe verilen isimlendirmedir. Buna göre taraflar kanunda yer alan boşanma sebeplerinden birine dayalı olarak boşanma talebini mahkemeye bir dilekçe ile iletecek ve mahkeme dilekçede yer alan unsurların tamamını inceleyerek esaslı bir tahkikat yürütecektir. Bu halde çekişmeli boşanma davalarının anlaşmalı boşanma davalarına nazaran daha külfetli ve daha çok emek sarf edilen dava türü olduğu açıktır. Bu nedenle Türkiye Barolar Birliği’nin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde her ne kadar 5.100,00-TL’lik minimum tutar belirtilmiş olsa da bu miktarın üzerinde rakamlar telaffuz edilmesi de son derece normaldir.

Mahkeme MasraflarıBoşanma davası ikame edilirken mahkemelerin yargılamanın devamı için alması gereken masraflar mevcuttur. Bu masraflar, avukatlara ödenen vekalet ücretinden bağımsız olup doğrudan devletin aldığı miktarlardır. Buna göre boşanma davası açılırken mahkemeler mutlaka “Başvurma Harcı” almaktadır. Harçlar Kanunu’nun ilgili tebliğine göre 2022 yılı için alınacak başvurma harcı 80,70-TL olarak hesaplanmaktadır. Bunu yanında mahkemelerin dinlenecek tanıklar için ve varsa toplanacak diğer deliller için yapacağı harcamalar “Gider Avansı” ya da “Delil Avansı” başlığı altında davanın taraflarından talep edilmektedir. Genel anlamda dosya masraflarının harçlar hariç 1.000,00-TL civarında tutacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Anahtar Kelimeler:

İzmir Boşanma Avukatı, Boşanma Avukatı, Boşanma, Avukat, İzmir Avukat, Boşanma Davaları, Boşanma Masrafları, Anlaşmalı Boşanma, Çekişmeli Boşanma, Nafaka, Velayet