Boşanma Davasında İlk Duruşma

Ön İnceleme Duruşması Nedir ?Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz ile birlikte ilk derece yargılamasını oluşturan yerel mahkeme yargılamalarının takip etmesi gereken aşamalar 5 şekilde öngörülmüştür. Bunlar:

* Davanın açılması ve dilekçeler teatisi

* Ön inceleme aşaması (hakimin takdiri ile duruşmalı yapılabilir)

* Maddi tahkikat işlemleri

* Tahkikat aşamasının sona ermesi ve sözlü yargılama aşaması

* Hüküm ve karar aşaması

Ön inceleme aşaması, davacının dava dilekçesi ve eki ile birlikte tüm delillerini mahkemeye sunması neticesinde dilekçeler aşamasının başlamasından sonra devreye girecek aşamadır. Boşanma davaları, netice itibariyle “Yazılı Yargılama Usulüne” tabi yargılamalardan olup tarafların ikişer dilekçe sunma hakları mevcuttur. Bu dilekçeler sırasıyla verilmekte olup her seferinde 15 günlük cevap hakkı tanınmıştır. Bu açıdan ön inceleme aşamasına geçilmesi için çoğu zaman 3-4 aylık bir sürenin bitimi beklenmektedir.

Boşanma Davasında İlk Duruşma Tarihi Ne Zaman Belli Olur?Davacının dava dilekçesi ile yargılamanın yürütüleceği mahkemeye başvurması neticesinde dilekçeler teatisi aşaması başlamaktadır. Buna göre dava dilekçesinin davalıya tebliğinden sonra davalının yapabileceği iki husus mevcuttur. Ya dava dilekçesinin süresinde kendisine ulaştırılmaması ve buna bağlı olarak iddia ve savunmalarını süresinde hazırlayamama tehlikesi içinde olduğunu belirterek mahkemeden cevap süresinin uzatılmasını talep edecek; ya da süresi içinde cevap dilekçesi sunacaktır.

Eğer süre uzatım talebinde bulunur ve mahkemece de buna itibar edilirse 2 hafta ile 1 ay arasında ek cevap süresi verilebilir. Bu aşamadan itibaren cevap dilekçesi verilmesi durumunda ise davacı tarafın “Cevaba Cevap Dilekçesi” verme hakkı bulunmaktadır. Bu dilekçenin davalıya tebliği ile birlikte Davalının da son kez “İkinci Cevap Dilekçesi” adında bir dilekçe hakkı verme durumu söz konusu olacaktır. Tüm bu işlemler süre uzatılması durumu hesaba katılmaksızın 3-4 aylık bir süreyi bulmaktadır. Mahkemeler de postada yaşanabilecek kayıp süreleri göz önüne alarak 5-6 ay sonrasına duruşma tarihi vermektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk DuruşmaÖn inceleme duruşması olarak kanunda tarif edilen ilk duruşmada, yargılamanın delil araştırma ve tahkikat aşamasına geçmeden önce usuli işlemlerin yapılması istenmektedir. Buna göre ilk duruşma olarak Ön İnceleme Duruşmasında:

* Dava şartları ve ilk itirazlar incelenecek,

* Uyuşmazlık konusu tam olarak tespit edilecek,

* Tahkikat aşamasına ilişkin hazırlık faaliyetleri yürütülecek

* Delillerin sunulması istenecek ve sunulmayan deliller olması durumunda taraflara kesin süre verilecek,

* Taraflar sulhe teşvik edilerek anlaşma zemini olup olmadığı kayda ve tutanağa geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler:

izmir boşanma avukatı, izmirin en iyi avukatı, izmir avukat, izmir avukatı, izmirin en iyi boşanma avukatı, nafaka, avukatı, velayet avukatı,