Koruma Tedbiri Dilekçesi

Tanım

Koruma tedbirleri temel olarak mülki amir ya da Aile Mahkemesi tarafından verilen olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Can güvenliği tehdit altında olan, kendisine ya da yakınlarına karşı can ya da mal güvenliğinin tehlike altına girme durumu ile karşı karşıya olan kişiler, durumlarına göre ilçelerde kaymakamlıktan ya da bulundukları yerlerdeki Aile Mahkemeleri’nden koruma kararı verilmesini talep edebilirler.

Mülki Amirden Koruma Tedbiri Talebi

Kararı veren makamlara göre koruma tedbirleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar mülki idari amir tarafından verilen koruma tedbirleri ve mahkemeler tarafından verilen koruma tedbirleri olarak ikiye ayrılmaktadır. İlçelerde bu görevi kaymakamlıklar , illerde ise valilikler üstlenmektedir.

Aile Mahkemesi’nden Koruma Tedbiri Talebi

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre iki çeşit koruma tedbiri vardır. Bunlardan biri önleyici koruma tedbirleri, ikincisi ise koruyucu koruma tedbirleridir.

Koruma Kararı Dilekçe Örneği

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

DOSYA NO : 2020/.... Sor.

MÜŞTEKİ : Barbaros .............

VEKİLİ : Av. Berkay ŞAYİR

KONU : Önleyici tedbir hususunda Kaymakamlığa yazı yazılması hk.da

Yukarıda dosya numarası yazılı savcılığınız dosyasında 29.07.2020 tarihli karar ile Bayraklı Kaymakamlığı'na gönderilen müzekkere ile müvekkilin can güvenliğinin tehlikede olmasından bahisle önleyici tedbir uygulanması talep edilmiş ve Bayraklı Kaymakamlığı tarafından 1 ay süre ile "Çağrı Üzerine Koruma Kararı" verilmiştir. İşbu önleyici tedbire duyulan ihtiyaç halen mevcut olup müvekkilin can güvenliği halen tehdit altındadır. İşbu sebeple ilgili kararın uzatılması amacıyla Saruhanlı Kaymakamlığı'ndan tekrar talepte bulunmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 01.09.2022

Müşteki Barbaros

Vekili

Av. Berkay ŞAYİR

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. Dava koruma kararı dilekçesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.