Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Zina, evlilik süresince eşlerden birinin, diğer eşin rızası olmadan bir başkasıyla cinsel ilişkiye girmesi anlamına gelir ve Türk Medeni Kanunu'na göre boşanma sebeplerinden biridir. Zina nedeniyle boşanma, özel bir boşanma sebebi olarak kabul edilir ve kanunda özel düzenlemelere tabidir.

Zina, Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesinde özel bir boşanma sebebi olarak ele alınmıştır.

Türk Medeni Kanunu Madde 161: Zina

Madde 161 - Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin, zinayı öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Zina, mutlak boşanma sebeplerinden biridir. Bu, zinanın varlığının kanıtlanması durumunda, mahkemenin boşanmaya karar vermek zorunda olduğu anlamına gelir. Mahkeme, zina eylemini tespit ederse, boşanma kararı verir.

Zina Nedeniyle Boşanma Süreci

 1. Boşanma Davası Açma Süresi:

  • Zina nedeniyle boşanma davası açabilmek için eşin zinayı öğrenmesinden itibaren altı ay içinde dava açması gerekmektedir. Bu süre zarfında dava açılmadığı takdirde zina affedilmiş sayılır ve bu sebebe dayanarak boşanma davası açılamaz.
  • Ancak, zina olayının gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde dava açılması zorunludur. Beş yılın geçmesi durumunda dava hakkı düşer.
 2. Affetme:

  • Zina nedeniyle boşanma davası açmak isteyen eşin, zinayı öğrendikten sonra eşini affetmemiş olması gerekir. Affedilen zina nedeniyle boşanma davası açılması mümkün değildir. Affetme açık bir beyanla olabileceği gibi, zımni olarak da olabilir (örneğin, zinadan sonra birlikte yaşamaya devam etmek affetme olarak değerlendirilebilir).
 3. Deliller:

  • Zina iddiasının ispatı, boşanma davasının en kritik noktalarından biridir. Zinayı ispatlamak için otel kayıtları, yazılı ve görsel mesajlar, tanık beyanları, fotoğraflar veya videolar gibi somut deliller kullanılabilir.
 4. Dava Süreci:

  Zina nedeniyle boşanma davası, aile mahkemesinde açılır. Dava dilekçesinde, zina eyleminin ne zaman ve nasıl gerçekleştiği ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Mahkeme, tarafların sunduğu delilleri değerlendirir ve zina eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediğine karar verir.

Zina Nedeniyle Boşanmanın Sonuçları

 • Maddi ve Manevi Tazminat:

  • Zina nedeniyle boşanan taraf, diğer taraftan maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Mahkeme, zina eyleminin mağdur eş üzerinde yarattığı zararı göz önünde bulundurarak tazminata hükmedebilir.
 • Velayet ve Nafaka:

  • Çocukların velayeti ve nafaka konularında mahkeme, çocuğun üstün yararını gözetir. Zina eden eşin velayet hakkı, zina nedeniyle doğrudan etkilenmez ancak mahkeme, çocuğun yararını ön planda tutarak karar verir.

Zina nedeniyle boşanma davası açmayı düşünen kişiler, hukuki sürecin karmaşıklığı ve ispat yükümlülüğü nedeniyle hukuki destek almalıdır.Boşanma; velayet, nafaka, tazminat gibi önemli maddi sonuçları olan bir dava olduğundan; zina iddiasının ispat yükümlülüğü ve hukuki süreci de düşünüldüğünde hak ihlallerinin önlenmesi adına avukat yardımı alınmasında fayda vardır. 

Yorumlar