İcra ve iflas hukukunun temel amacı, alacaklı ve borçlunun hak ve hukukunu belli bir denge üzerinde korumak ve devamında da alacağın tahsilini sağlamaktır.

Yorumlar