Yurtdışında Yaşayanlar Nasıl İsim Değişikliği Yapabilir?

 

Nüfus kaydında bulunan ismini veya soyismini değiştirmek isteyen fakat yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de isim değişikliği / değiştirme davası açmaları gerekmektedir. Bu davanın açılabilmesi için Türkiye’ye gelmeleri zorunlu olmayıp bir avukata vekalet vererek kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür. 

 

Uzun süredir Yurtdışında ikamet ettiği için Türkiye’de bir yerleşim yeri adresi olmayan Türk vatandaşları için hangi mahkemenin yetkili olacağına dair Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) yol göstermektedir. Möhuk 41. madde hükmü aşağıdaki gibidir: 

 

Türklerin kişi hâllerine ilişkin davalar

MADDE 41 – (1) Türk vatandaşlarının kişi hâllerine ilişkin davaları, yabancı ülke mahkemelerinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde

-Türkiye’de yer itibariyle yetkili mahkemede,

-bulunmaması hâlinde ilgilinin sâkin olduğu yer,

-Türkiye’de sâkin değilse Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesinde,

-o da bulunmadığı takdirde Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde görülür."

 

İlgili kanun hükmüne göre; yurtdışında yaşayan asıl ikamet adresi yurtdışında olan kişi isim değiştirme davası açacağı esnada geçici de olsa Türkiye’de bulunuyorsa; Türkiye’de ikamet ettiği yerde dava açabilir. Buna karşılık kişi Türkiye’de bulunmuyor, gelmeyi de düşünmüyorsa; yurtdışında ikamet etmeye başlamadan önceki Türkiye’de bulunan yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Böyle bir yer de bulunmuyorsa isim veya soyisim değiştirme davası Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden herhangi birinde açılabilir.

 

İsim hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan; kural olarak ancak kişinin kendisi tarafından veya kişinin özel yetkili vekaletname ile Türkiye’den bir avukat yetkilendirilmesiyle yetkili avukat tarafından açılabilir. İsim değiştirme davasının açılması için Türkiye’den bir avukatın yetkilendirilmesi durumunda kişinin duruşmalara katılmasına ve Türkiye’ye gelmesine gerek kalmayacaktır. 

 

Yurtdışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Büyükelçiliği’nden randevu alarak vekaletname çıkarması mümkündür. Vekaletname işlemlerinin akabinde temsile yetkili avukat; dava sürecini tüm aşamaları ile takip edip duruşmalara eşlik edecektir.

 

İzmir İsim Değiştirme Davaları bakımından tüm bu dava sürecinin ve usuli işlemlerin sorunsuz ve hızlı yürümesi ve en ufak bir yanlışlığın telafisinin olmayacağı durumların doğmaması için isim değiştirme davasında profesyonel yardım almanızı öneririz.

Yorumlar