Vekillikten İstifa

Giriş


Avukat ile müvekkili arasındaki hukuki ilişki çoğu zaman güven ilişkisi içinde yürür. Fakat vekalet ilişkisi karşılıklı irade ile ayakta durabilen bir ilişkidir. Bu bakımdan kişiler arasında ortak uzlaşı ile her zaman bu ilişki sonlandırılabilir. Bu halde Vekillikten İstifa Dilekçesi sunulmalıdır. İzmir Avukatları olarak her zaman müvekkillerimizle sıfır sorun ilkesinden hareketle güven ilişkisinin tesisini temenni ediyoruz.

Vekillikten İstifa Dilekçesi Örneği


İZMİR . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

DOSYA NO : 2019/000 E.

KONU : Vekillikten istifa hk.da

Yukarıda dosya numarası yazılı mahkemeniz dosyasında Zekeriya ......... vekili olarak yer almaktayım. Gördüğüm lüzum üzerinde vekillikten istifa ediyorum. İşbu dilekçemin kabulü ile vekil kaydımın silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 21.10.2022

Av. Berkay ŞAYİR

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. Velayetin Değiştirilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.