Teminatın İadesi (Borçlunun Muvafakati)

Borçlunun Muvafakati İle Teminatın İadesi TalebiİZMİR ....... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE(BAŞKANLIĞINA)

DOSYA NO : .2022/...... D. İş

KONU : Dosyada Bulunan Teminatın İadesi Talebimiz Hak.da

İCRA DOSYA NO : 2022/..... E.

AÇIKLAMALAR : 1-Sayın mahkemenin yukarıda değişik iş dosya numarası belirtilen dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı yukarıda numarası belirtilen icra takip dosyasına sunulmuştur.

2- Takibe konu icra dosyasından haciz işlemi yapılmadan dosya borçlusu borcunu kabul ederek ödeme yapmış ve teminatın iadesi konusunda muvafakat vermiştir. İlgili muvafakatname icra dosyasında mevcut olup bir örneği dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

3-Tüm bu nedenlerle mahkemeniz dosyasında bulunan teminatın iadesine karar verilmesini talep ederiz.29.05.2022

DAVACI VEKİLİ

Av. Berkay ŞAYİR