Tanık Listesi Dilekçesi

Tanık Listesi Dilekçe Örneği 2022İZMİR 0. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO : 0000/000 E.

KONU : Tanık listemizin arzı hk.da

Yukarıda dosya numarası yazılı mahkemeniz dosyasında 00/00/0000 tarihli Tensip Zaptı uyarınca tanıklarımızı bildirmemiz için tarafımıza süre verilmiştir. İşbu süre içinde tanık listemizi arz ediyoruz. Tanığımız dava konusu taşınmazın fiili durumu, mülkiyet yapısı, ne amaçla kullanılabileceği, mesken olarak kullanılabilip kullanılamayacağı, ortaklığın yalnızca satış yoluyla giderilip giderilememesi vd. Konularda dinletilecektir.

TANIK :

1-) AKIN ................... (TC 000000000000)

............................. Konak – İZMİR

2-) METİN ................... (TC 000000000000)

............................. Konak – İZMİR

3-) ÇETİN ................... (TC 000000000000)

............................. Konak - İZMİR

Sayın mahkemeye saygı ile arz olunur. 00/00/0000

Davacı Vekili

Av. Berkay ŞAYİR