Satış İlanının Tebliği

İcradan Satış

Taşınırların İcra Müdürlüğü vasıtasıyla satışından satış ilanının tüm ilgililere tebliği konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır. Fakat Taşınmaz haczi ile taşınmazların satışında Satış İlanı, Gazetede yayınlandıktan sonra tüm ilgililere tebliğ gereklidir. Özellikle taşınmazda varsa diğer ilgililer, taşınmaz üzerinde haciz şerhi bulunanlar satış ilanının tebliğ almalıdır. Biz de buna ilişkin tebliğ satış ilanının tebliği dilekçemizi sunuyoruz.

Satış İlanının Tebliği Dilekçesi

İZMİR . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

DOSYA NO : 2020/0000 E.

KONU : Satış ilanının ilgililere tebliği hk.da

Yukarıda dosya numarası yazılı müdürlüğünüz satış dosyasındaki Satış İlanı'nın aşağıda isimleri yazılı tüm ilgililere tebliğ edilmesini saygılarımla talep ederim. 19.10.2022

Alacaklı Vekili

1-) TEKİN ............ (Borçlu)

2-) SELİM ..........

3-) Bankalar .........

4-) ZEKİ ........ (Hissedar)

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. Satış ilanının tebliği ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. .