Nafaka Borcunu Ödemeyen Kişinin Cezalandırılması Dilekçesi

Nafaka Nedir? Nafaka Ödenmezse Ne Olur?Nafaka, Boşanma davası sırasında bir eşin diğer eşe ya da müşterek çocuklara ödemekle yükümlü olduğu para borcuna verilen isimdir. Buna göre bir eşin, boşanma sonrasında yoksulluğa düşmesi ve boşanmaya sebep olaylar silsilesinde diğer eşe göre daha az kusurlu olması durumunda dava bitene kadar tedbir nafakasına, dava bittikten sonra ise yoksulluk nafakasına hükmedilebilir. Boşanma sonrasında ise müşterek çocukların velayet hakkına sahip olan eşin çocukların giyim, sağlık ve eğitim gibi giderlerinin karşılanması amacıyla iştirak nafakasına hükmedilebilir. Tüm bu nafaka borcunun eş tarafından ödenmemesi durumunda nafaka alacaklısı olan eş, borçlu eşin cezalandırılması amacıyla İcra Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunabilmektedir.

Nafaka Ödemeyen Kişinin Cezalandırılması Şikayet Dilekçesi 2022İZMİR İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYETÇİ : Fatma .............

VEKİLİ : Av. Berkay ŞAYİR

SANIK : Yılmaz...........

SUÇ : Nafaka Borcunu Ödeme Şartını İhlal

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkil şikayetçi Fatma ........... ile sanık Yılmaz ....... İzmir Aile Mahkemesi 00.00.0000 tarih, 0000/00 E. Ve 0000/00 K. Sayılı karar ile boşanmışlardır. Müşterek çocuklar Timur ..... ve Ömer ..........’in velayeti müvekkil Fatma .........’ya bırakılmıştır.

2-Sanık tarafından müşterek çocuklarının her biri için 750,00-TL tutarında iştirak nafakası verilmesi mahkeme tarafından hükme bağlanmış olup ilgili karar kesinleşmiştir.

3- Şikayete konu İlam, tarafımızca İzmir 00. İcra Müdürlüğü’nün 0000/00 Esas Sayılı dosyası ile icraya konmuştur. Sanığa tebligat yapılmasına karşın bu güne dek -5 aylık süre geçmesine rağmen- icra dosyasına dosya borcu ödenmemiştir.

Bu nedenlerle sanığın İİK hükümleri doğrultusunda cezalandırılması talebinde bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER : İcra Dosyası , yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle; sanık Yılmaz .............’ın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, ilam vekalet ücretinin tarafımız lehine hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Şikayetçi Fatma .............

Vekili

Av. Berkay ŞAYİR