Mirasçılık Belgesi Dava Dilekçesi 2022

Mirasçılık Belgesi ya da halk arasında yaygın kullanımı ile “Veraset İlamı” mirasbırakan kişinin vefatı ile mirasçılarının miras üzerindeki pay oranlarının gösterilmesine yarayan türden bir belgedir. Bu konuda İzmir Miras Avukatları olarak gereken profesyonel desteği müvekkillerimize göstermekten memnuniyet duyuyoruz.

Nereden Çıkarılır?

Mirasçılık Belgesi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava dilekçesi ile başvuru yoluyla çıkarılabileceği gibi Noter tarafından düzenlenme yoluyla da temin edilebilir. Lakin bazen Noterler mirasbırakanın vasiyeti ya da diğer ölüme bağlı işlemleri nedeniyle mirasçılık belgesi çıkarmamakta; kişileri mahkemelere yönlendirmektedir.

Ücreti Ne Kadardır?

Noter yoluyla çıkarılan Mirasçılık Belgesi’nin ücreti her yıl Türkiye Noterler Birliği tarifelerine göre temin edilmektedir.Mahkeme yoluyla çıkarılan Mirasçılık Belgesi ise Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan, tanıksız, delilsiz, keşifsiz bir dava masrafı kadardır. Bu bedel de yaklaşık 300-400- TL civarında olup yatırılan paranın bir kısmı gider avansının iadesi yoluyla karar kesinleştikten sonra geri alınabilmektedir.

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Örneği 2021

İZMİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : Ayşe ......... (TCK No:..........)

Adres: ......

VEKİLİ : Avukat Berkay ŞAYİR

1593/1 Sokak No:63 D:32 Hasdemirler İş Merkezi, 35530

Bayraklı/İzmir

DAVA : Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Düzenlenmesi Hakkında

KONU : Müvekkilimin annesi ........ 'nin mirasçısı olduğuna dairmirasçılık belgesinin verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkil Ayşe ....... 'in annesi 01.01.2021 tarihinde ölmüştür. Babası Ömer ........, kardeşleri Hasan ..... ve Mehmet ..... daha önce vefat etmiştir.

2-) Geriye mirasçıları olarak kardeşleri Ahmet........ ve Adnan ........,ile ölen kardeşlerinden Nuri ......'nin eşi Leyla .....ve kızı Nurten ....ile , ölen diğer kardeşi Rıza ......'ın eşi Meryem ............ ve küçük oğlu Can ..... ve kızı Rüveyda ..........kalmışlardır.

3-Resmi işlemlerde kullanılmak maksadıyla gerekli olan mirasçılık belgesinin verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

YASAL NEDENLER : MK ve ilgili yasa maddeleri.

HUKUKİ NEDENLER : Nüfus kaydı,tanıklar ve diğer kanıtlar.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenler ile veraset belgesinin tarafımıza verilmesini talep ederiz. 08.08.2021

DAVACI VEKİLİ

Avukat Berkay ŞAYİR