Mesleki Mazeret İle Bekletme Dilekçesi

Mesleki Mazeret İle Bekletme Dilekçesi Örneği 2022İZMİR 0. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 0000/0000 E.

MÜŞTEKİ : Ahmet ................

VEKİLİ : Av. Mehmet .Kocacamış

SANIK : Veli ...................

VEKİLİ : Av. Berkay Şayir

KONU : Bekletme Dilekçem Hk.

AÇIKLAMALAR :1-Sayın mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının ....... tarihli ve 00/00 saatli duruşmasına .aynı gün İzmir 0. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 00/00 saatli duruşmam olması nedeniyle süresinde katılamayacağım. Bu nedenle duruşmanın 00/00’a kadar bekletilmesini; bekletme talebimiz kabul görmezse işbu dilekçemizin mazeret dilekçesi olarak kabulü ile mazeretimizin kabulüne ve duruşma gününün uyap ya da kalemden öğrenilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 05.06.2022

SANIK VEKİLİ

Av. Berkay ŞAYİR