Mazeret Dilekçesi

Avukat Mazeret Dilekçesi

Avukat mazeret dilekçesi, avukatların aynı gün başka dava dosyalarının , soruşturma dosyalarının ya da mesleki faaliyetleri ile mücbir sebep olarak sayılan başkaca bir halin varlığı halinde mevcut dava dosyasının duruşmasına katılamama durumunu ifade eder. Buna göre avukat mazeretini bir dilekçe ekinde belgelendirerek mahkemeye sunar. Hakim de mazeretin geçerliliğine göre mazeretin kabulüne ya da reddine karar verir.

Mazeret Verilmesi Halinde Ne Olur?

Mazeretli sayılma halinde hakim ya yeni bir duruşma günü tayin edecek; ya da duruşmaya devam ederek tali unsurların çözümü noktasında faaliyet gösterecektir. Buna mukabil mazeret dilekçesi veren tarafa ayrıca duruşma günü tebliğ edilmeyecektir. Mazeretli sayılmak isteyen taraf, yeni duruşma gününü ve yokluğunda duruşmada olanları Uyap üzerinden takip edecektir.

Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

İZMİR . AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

DOSYA NO : 2020/00 E.

KONU : Mazeret dilekçemizin arzı hk.da

Yukarıda dosya numarası yazılı mahkemeniz dosyasının 02.02.2021 tarihli ve 10.00 saatli duruşmasına aynı gün hem diğer adliyedeki İzmir . Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/111 E. Sayılı dosyasının 10.05 saatli duruşması hem de 31.01.2021'den beri etkili olan şiddetli fırtına ve yağış sonucu yetkililerin sokağa çıkmayın uyarısı dolayısıyla katılamayacağız. Zira 02.02.2021 geceden beri metro - izban seferleri Turan durağına kadar çalışmakta; araç trafiği açısından yolların büyük çoğunluğu kapalı bulunmaktadır.

İşbu mazeretimizin kabulü ile eğer bu celse mütalaa verilecek olursa mütalaaya karşı yazılı savunmalarımızın sunulabilmesi için tarafımıza süre verilmesi yönünde karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 02.02.2022

Sanık Müdafii

Av. Berkay ŞAYİR

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. Mazeret Dilekçesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.