Kişisel Veri Kurallarına Uymamanın Yaptırımı

KVKK HakkındaKişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı, 1. maddede kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olarak tanımlanmıştır.

KVKK’ya UymamaKişisel veri kavramı, oldukça yeni bir alan olmasına rağmen tüm gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken genel nitelikli normlar barındırmaktadır. Buna binaen KVKK maddelerine ve kurallarına uymamanın idari para cezası bulunmaktadır. Tüm gerçek ve tüzel kişilerin, kendi sorumluluk alanları ile ilgili KVKK kurallarına uymamaları halinde yaptırım riskli ile karşılaşacaklarını bilmeleri gerekmektedir.

İdari para cezalarının tutarları 2022 yılı itibariyle aşağıdaki gibidir:* KVKK madde 10’da yer alan düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü açısından 13.393 - 267.886 Türk Lirası

* KVKK madde 12’de yer alan veri güvenliğine karşı yükümlülükler açısından 40.183 - 2.678,866 Türk Lirası

* KVKK madde 15’de yer alan Kurul tarafından verilen kararların yerine getirilmemesi açısından 66.972 – 2.678,866 Türk lirası

* KVKK madde 16’da yer alan Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket açısından 53.576 - 2.678,866 Türk Lirası idari para cezası verilmesi öngörülmektedir.