Kira Artış Oranı Kaç Oldu?

Tefe Tüfe 2022Ülkemizde son 1 yıldır yaşanan yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak gelişen hiper enflasyon neticesinde en çok mağdur olan kesimlerin başında hiç şüphesiz kiracılar gelmektedir. Zira TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre kira bedelleri, bir önceki yıla göre afaki derecede artmak durumunda kalabilmektedir. Bununla beraber kiracıların en çok merak ettiği hususlardan biri de 2022 yılı için uygulanabilecek TEFE TÜFE oranlarıdır. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi 2022 yılı için %48,69 oranla artarak aylık %11,10 seviyelerine gelmiş bulunmaktadır. Yıllık bazda enflasyon ise Mayıs ayı verileri doğrultusunda %73,5 olarak açıklanmıştır. Bu oranların doğrudan uygulanması durumunda kiracıların kiralarını ödeyememesi gibi bir durum ortaya çıkacaktır ki hükümet bu konuda bir adım atarak TBMM’ye getirdiği bir geçici madde ile sınırlı süreliğine bu konuya ilişkin bir düzenleme getirmiştir.

2022 Kira Artış OranıBilindiği üzere önceki dönemlerde kira artış oranı, bir önceki yılın 12 aylık dönemine ilişkin TÜFE’nin ortalamasına göre yapılmaktaydı. Fakat ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum çerçevesinde bu düzenlemeye riayet edilmesi, pek çok kişinin kira ödemelerinde sıkıntıya girmelerine yol açacaktı ki bu da ayrı bir ekonomik kayıp olarak değerlendirilebilecekti. Dolayısıyla 4 bakanlığın ve özellikle Adalet Bakanlığı’nın çalışması ile Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde ile birlikte kira artış oranının 1 Temmuz 2023’e kadar azami %25 olarak sınırlanmasına karar verilmiştir.

Kira Artış Oranı HesaplamaTürk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici maddeye göre 1 Temmuz 2023’e kadar mevcut sözleşmeler ile ilgili yapılacak artış oranı %25’i geçemeyecektir. Bu oran üst sınır olarak uygulanmaktadır. Yani tarafların ortak uzlaşısı ile %25’in altındaki oranlarda zam yapılması da mümkündür. Yine bu düzenleme geçmiş yıllarda ya da aylarda yapılmış olan artış oranlarını kapsamamaktadır. Yani 1 Haziran 2022 yılı itibariyle yapılmış olan zam oranı %25’in üzerinde olsa bile geçerlidir. Şu an mevcut ortalama %39.33 oranındadır. 1 Temmuz tarihine kadar kira artışı yapılacak ise azami olarak %39.33 oranında yapılabilecektir. Fakat 9 Haziran 2022'den sonraki artış oranı açısından %25 bağlayıcıdır.

Kira Artış Oranına Karşı Ev Sahipleri Ne Yapabilir?TBMM’den 09.06.2022 tarihinde geçerek Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren kira artış oranı düzenlemesi, hem ev sahipleri hem de kiracılar için bağlayıcıdır. Fakat belli başlı şartlara haiz olunduğu ölçüde uygulanacaktır. Kanunun 4. maddesinde açıkça belirtildiği üzere bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacaktır. Bu uygulamada yapılacak artışın 09.06.2022 – 01.07.2023 tarihleri arasında yapılması önem arz etmektedir. Yine ev sahiplerinin bu artış oranını tanımadan daha fazla miktarlı zam yapma taleplerinin kanuni olmadığını hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Böyle bir durumda kiracıların yapılmak istenen zam oranını kabul etmeme hakları mevcuttur. Fakat ev sahipleri de eğer kira sözleşmesinin 5 yılı geçmesi halinde “Kira Bedelinin Tespiti” ya da “Kira Bedelinin Uyarlanması” şeklinde bilinen dava ile kira bedelinin emsal taşınmazlara ve günün rayiç bedeline göre uyarlanmasını isteme hakkı mevcuttur. İzmir kira avukatı ve izmir gayrimenkul avukatı olarak bizler bu sürecin içinde olarak taraflar arasındaki uyuşmazlıkları asgariye indirerek hukuki destek vermeyi devam ettireceğiz. Bizlere iletişim adreslerimizden her zaman ulaşabilirsiniz.