İzmir Gayrimenkul Avukatı - AVUKAT BERKAY ŞAYİR

Gayrimenkul Nedir?Gayrimenkul, kısaca Tapu Müdürlüğü nezdinde kaydı tutulan tüm taşınmazlara verilen isimdir. Hukuki literatürde karşılığı "taşınmaz mal" olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber halk nezdinde genellikle "gayrimenkul" ismi daha çok tercih edilmektedir. Bu kapsamda bağımsız bölüm, arsa, tarla, dükkan, fabrika gibi çok geniş kapsamlı olarak Tapu Müdürlüğü'nde tescile tabi tüm yapı ya da toprak parçalarını gayrimenkul olarak değerlendirmemiz mümkündür.

Gayrimenkul Avukatı Kimdir?Gayrimenkul Avukatı, toplum nazarında çok fazla bilinmeyen bir hukuki uzmanlık alanıdır. Gayrimenkulun yukarıda hangi taşınmaz türlerini kapsadığını kısaca belirtmiştik. Buna göre gayrimenkulün aynından ya da kullanımından doğan tüm uyuşmazlıklar da Gayrmenkul Avukatının görev alanına girmektedir. İşte gayrimenkul avukatının farkı ve işlevi de burada ortaya çıkmaktadır.

Zira gayrimenkul, niteliğine göre farklı sorunlar ve uygulamaları da beraberinde getirmektedir. Söz gelimi dava konusu bir tarla ise tarlanın kadastral yola cephesinin bulunup bulunmaması, komşu tarla maliklerinden irtifak hakkı talep edilip edilmemesi gündeme gelebilecekken bir dükkan için dükkanın imar planına uygun olarak inşa ve kullanımı ile ilgili bağlı olunan kamu kurumu ile sorunlar da meydana gelebilmektedir. Gayrimenkul avukatı tüm bu alanlarda titiz bir çalışma ile müvekkillerine ve gelecekteki müvekkil adaylarını hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul Avukatı Ne Yapar?Uyuşmazlık konusu taşınmazın niteliğine göre Gayrimenkul Avukatının faaliyeti ve yapacağı işlerde değişiklik göstermektedir. Paylı bir arazinin taksimi söz konusu olduğunda diğer pay sahiplerinin uzlaşmaya yanaşmaması durumunda hem arazinin kullanımı zora girecek; hem de satışı gündeme gelecektir. Bunun yanında arazinin tümünden faydalanan bir kısım pay sahipleri de olabilecektir ki bu da diğer pay sahiplerinin hak iddia edeceği hukuki duruma vücut verebilecektir. İşte gayrimenkul avukatı, öncelikle sorunun niteliğini teşhis edebilmeli, sonra da ona uygun çözüm yöntemi geliştirerek müvekkilleri ile birlikte sağlam adımlar atabilmelidir. Biz etkin tecrübemizle bu konudaki uzmanlığımızı her zaman gerek sosyal medyada gerekse fiiliyatta sunuyoruz.

İzmir Gayrimenkul Avukatı Kimdir?İzmir, şehir yapısı itibariyle pek çok büyükşehirden ayrı bir konumda bulunmaktadır. Zira Ege bölgesinin coğrafi yapısı gereği bir ilçesinin İzmir kent merkezine uzaklığı, diğer bir il merkezinin uzaklığına göre daha az olabilmektedir. Bu da İzmirin çevre iller ve çevre illerin ilçeleri il birlikte gündeme getirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bizim verdiğimiz gayrimenkul danışmanlığı da sadece İzmir ve ilçeleri ile sınırlı değildir. Aynı zamanda Manisa, Aydın, Balıkesir, Muğla gibi çevre illerde bulunan gayrimenkulleri de kapsamaktadır. İzmir Gayrimenkul Avukatı olarak hedefimiz, İzmir Avukat arayışında olan vatandaşlarımızın sorunlarını sarih bir şekilde çözebilmektir.