İstinaf Süre Tutum Dilekçesi

Yerel mahkemeler duruşma sırasında verdikleri karara karşı istinaf kanun yolu açıksa bunu zapta geçirerek belirtirler. Fakat Gerekçeli Kararın yazılmasından önce istinaf sürelerini durdurmak için süre tutum dilekçeleri yazılmaktadır. Zira ayrıntılı istinaf dilekçesi de gerekçeli kararın yazılmasından sonra hazırlanabilecektir. İşte İzmir Ceza Avukatları olarak istinaf süre tutum dilekçemizi aşağıda sunuyoruz.

Ceza Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği 2022

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NEGönderilmek ÜzereİZMİR AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE DURUŞMA TALEPLİDİRDosya No :2021/……… E.İSTİNAF EDEN SANIK : Ahmet ............. (TCK No: .............)AdresMÜDAFİİ : Avukat Berkay ŞAYİR1593/1 Sok. No:63 D.32 Adalet Mah. Bayraklı – İZMİRberkaysayir.av.trKONU : İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süre Tutum Dilekçemizdir.AÇIKLAMALAR : Sayın mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında 01.01.2021 tarihinde müvekkilimiz aleyhinde vermiş olduğu mahkumiyet kararı usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvuruyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf sebep ve gerekçelerimizi sunmak üzere, dilekçemizin süre tutum dilekçesi olarak kabulüne karar verilmesini talep ederiz.SONUÇ ve İSTEM : Gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf Dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, müvekkilimiz hakkında verilen mahkumiyet hükmünün bozulmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.SANIK Ahmet …………MÜDAFİAvukat Berkay ŞAYİR

Hukuk Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği 2022

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NEGönderilmek ÜzereİZMİR İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NEDosya No :2021/……… E.İSTİNAF EDEN : Mehmet …………… (TCK No: ..............)AdresVEKİLİ : Avukat Berkay ŞAYİR1593/1 Sok. No:63 D.32 Adalet Mah. Bayraklı – İZMİRberkaysayir.av.trKONU : İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süre Tutum Dilekçemizdir.AÇIKLAMALAR : Sayın mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında 02.02.2021 tarihinde müvekkilimiz aleyhinde vermiş olduğu kısa karar usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvuruyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf sebep ve gerekçelerimizi sunmak üzere, dilekçemizin süre tutum dilekçesi olarak kabulüne karar verilmesini talep ederiz.SONUÇ ve İSTEM : Gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf Dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, usul ve yasaya aykırı verilen hükmün bozulmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.DAVACI VEKİLİAvukat Berkay ŞAYİR