İşe İade Davası - İzmir İş Avukatı – BERKAY ŞAYİR

İzmir İş Hukuku AvukatlarıAvukat Gizem Deren Pınar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak 5 yılı aşkın süredir özellikle İş Hukuk alanında yürüttüğümüz çalışmalar mevcuttur. Bu süreçte pek çok deneyim kazanmamızın yanında güncel konulara ve değişikliklere de vakıf olma ayrıcalığına sahip olduğumuzu açık gönüllülükle bildirebiliriz.

İş Hukuku, çok katmanlı ve teknik bir hukuki uzmanlık alanıdır. Dolayısıyla uyuşmazlığın her alanında ve her safhasında farklı yöntemler ve stratejiler belirlenmesi gerekebilir. İş hukuku alanında çalışma yürüten İzmir Avukatları da bu alanda uzman kişilerden oluşmaktadır. Zira uyuşmazlık sadece dava sürecinden ibaret değildir. Uyuşmazlığın daha başında Arabuluculuk Görüşmelerinde uzman bir avukatın farkını hissetmek mümkündür. Dolayısıyla yapılacak olan tercihte anlaşma ve anlaştırma kabiliyeti de bir avukat için önem kazanmaktadır.

İş Hukuku uyuşmazlıkları genel olarak:

* Ayrımcılık

* Mobbing

* Danışma

* İşten Çıkarma

* Sözleşmesel Uyuşmazlıklar

* İş Sözleşmesinin Hazırlanması ve Uygulanması

* Hamilelik uygulamaları

* Cinsiyet Ayrımcılığı

* İşkur nezdinde şikayet

* İstihdam

* Annelik ya da Babalık İzinleri

* Part – time çalışma

* Mevzuat

* Haksiz Fesih ve Haklı Fesih gibi temel konu başlıklarını içermektedir.

İş Hukuku Alanında Uzman Avukatlarİş mahkemelerinde süre gelen yargılamalar, her ne kadar kalıpsal gözükse de aslında dinamik ve gelişen bir türdür. Zira iş yaşamına ilişkin sürekli güncel gelişmeler yaşanabilmekte ve buna bağlı olarak da pek çok değişiklik meydana gelebilmektedir. Dolayısıyla İş Hukuk Alanında Uzman Bir Avukat yardımı, sürecin sizin açısından kısalmasını ve güvenli hale dönüşmesini sağlayacaktır.

İşçi ve İşveren Sorumluluğuİş Kanunu'ndan kaynaklı olarak hem işçilerin hem de işverenlerin belli başlı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluk türleri, tarafların sıfatlarına ve yaptıkları işin niteliğine göre değişiklik arz eder. Söz gelimi işverenin en temel yükümlülükleri, işçiye ücret ödeme yükümlülüğüdür. Kimse ücretsiz işçi çalıştıramaz.

İşçi açısından ise en temel yükümlülük sadakat yükümlülüğüdür. İşçi, işi kendisininmiş gibi sahiplenmeli ve ortalama bir insanın standartlarına göre objektif şartlar çerçevesinde yürütmelidir. Dolayısıyla burada görülmektedir. Ki bu edim ve yükümlülüklerin takibi, her şeyden önce çalışma yaşamının taraflarına düşmektedir. Bir tarafın edimini yerine getirmediği iddiası, edimin niteliğine göre farklılık gösterir. Fakat asıl olan ispattır. İşte iş hukukunda uzmanlık burada devreye girer.

İş Sözleşmesi ve Özellikleriİşçi- işveren arasındaki iş ilişkisi, geçerli şekilde kurulmuş bir iş sözleşmesine bağlıdır. İş sözleşmesinin yazılı olma şartı bulunmamaktadır. Zira sözleşmeyi kuran tarafların iradesidir. Dolayısıyla yazılı bir sözleşme olmasa dahi bir iş ilişkisi çerçevesinde anlaşan taraflar arasında iş sözleşmesinin varlığı kabul edilecektir.

İş sözleşmesinin yazılı şekilde düzenlenmesi taraflar arasında iddianın ispatı açısından kolaylık sağlamaktadır. Buna göre taraflar yüklendikleri edim ve borçları ayrıntılı şekilde sözleşmeye aktarabilecekleri gibi buna ilişkin hükümleri İş Kanunu maddelerinde düzenlendiği şekilde uygulanmasına da karar verebilirler. Fakat iş sözleşmesi dışında pek çok ispat vasıtası da bulunmaktadır.

İşçinin Ücreti ve Ücretinin Ödenmesiİşçinin yüklendiği en temel borç, iş görme borcudur. Dolayısıyla iş sözleşmesi ile yüklendiği borcu tam anlamıyla ifa ettikten sonra sıra işverenin borçlarına gelecektir. Burada da işverenin yüklendiği en temel borç olarak "ücret ödeme borcu" ortaya çıkar.

İşveren işçinin ücretini, sözleşme kurulurken kararlaştırıldığı ölçüde tek seferde ve aksatmaksızın ödemek zorundadır. Bunun aksine yapılan her türlü anlaşma geçersizdir.

Yine işçinin ücreti, eğer 5 kişiden fazla işçinin çalıştığı bir işyeri söz konusu ise tamamen banka üzerinden ödenmelidir. Bir kısmının bankadan, bir kısmın elden ödendiği uygulamalar, aksine anlaşma olsa bile geçersizdir.

İşçinin Çalışma SüresiBelli konumdaki işçiler hariç olmak üzere genel anlamda işçilerin haftalık çalışma saati 45 saat olarak düzenlenmiştir. Bunun üzerindeki her çalışma fazla çalışma olarak kabul edilecektir. Kanunen bir işçinin yılda ortalama 270 saatten fazla çalışamaması da sözleşme kurulurken ya da yenileme süresinde işçiden alınan muvafakata bağlıdır.

İşe İade : En Başarılı Uygulamalarİş akdinin feshi ile ilgili ikili durum mevcuttur. Buna göre:

İş akdinin haklı feshi söz konusu ise işçi açısından haklı fesih şartları mahkeme nezdinde kanıtlanmalıdır. Burada işçinin ispat külfetini yerine getirip kanıtladığı varsayımında işçinin iş akdini haklı nedenle feshettiği mahkemece kabul edilecek ve karar altına alınacaktır. İş akdinin haklı nedenle feshine bağlı olarak da şartlarının oluşması halinde işçinin kıdem ve ihbar tazminatı alacağı ortaya çıkacaktır.

İş akdinin geçersiz nedenle feshi hali ise bambaşka bir alandır. Buna göre işverenin Türkiye çapındaki tüm işletmelerinde toplam 30'dan fazla işçi çalıştırması halinde işçiyi doğrudan işten çıkarması mümkün değildir. Tabi burada haklı nedenle derhal fesih halleri ayrık tutulmuştur. Haklı nedenle fesih halleri yoksa işverenin işçiyi işten çıkarması ancak geçerli bir nedene dayanmalıdır. Bu nedenlerin bulunamaması halinde yine de işçi işten çıkarılırsa "İşe İade Davası" açarak işe dönme talebinde bulunulabilir. Tabi burada da iş akdinin haklı nedenle fesih hallerinden farklı ve ayrı olmak üzere işçinin "Boşta Geçen Süre Ücreti" ve koşullarının oluşması durumunda "İşe Başlatmama Tazminatı" gündeme gelebilecektir.

İş Hukuku İle İlgili Ücretlendirmeİş davaları ile ilgili ücretlendirme, dava türüne göre değişmektedir. Zira bazı tür davalar belli bir para alacağının ödenmesine ilişkin olup bazı tür davalar ise sadece hakkın yerine getirilmesine vücut vermektedir.

İşçi alacak davalarında konusu belli bir para ediminin yerine getirilmesi olduğu için genellikle İşçi Avukatları belirli bir yüzdelik üzerinden anlaşmaktadır. Bu oran %15 olarak uygulanır.

İşe İade Davaları gibi davalarda ise genellikle Asgari Ücret Tarifesi'nde yer alan ücretlerin peşin ödenmesi söz konusudur. Bu oranlar minimum 2022 yılı 5.100 TL olarak uygulanmaktadır. Tabi tarafların anlaşmasıyla bu bedelin sonradan ortaya çıkacak para alacağı le ödenmesi de kararlaştırılabilecektir.

İzmir İş Hukukuile ilgili diğer makalelerimize göz atmak için buraya,Anasayfaya dönmek için ise buraya tıklayınız.