İş Avukatı İzmir - AVUKAT BERKAY ŞAYİR

İş Avukatı Kimdir?İş Avukatı, temel olarak işçi – işveren arasındaki uyuşmazlıklar konusunda hukuki destek sunan, bu sürecin devamında Arabuluculuk görüşmeleri ve gerekirse dava sürecinde vekillik görev yapan avukatlara yapılan yakıştırmadır. Bununla beraber İş Davaları son derece teknik hususları bünyesinde barındırdığı için uzman yardımı, sürecin her safhasında yakıcı olarak hissedilen bir ihtiyaçtır.

İzmirin En İyi İş Avukatı Kimdir?İzmir bir liman ve sanayi şehri olmasının getirdiği niteliklere haiz olarak bünyesinde pek çok iş alanı yaratmaktadır. İş dünyası da mahiyeti gereği hem ekonomik hem de sosyal konular nedeniyle pek çok uyuşmazlığa gebedir. Dolayısıyla İzmir'de herhangi bir alanda iş davası üstlenen avukatlar da uzman olarak kabul edilebilmekte ve sürecin sonuna kadar tam anlamıyla hukuki destek sunabilmektedir. İzmirin En iyi İş Avukatı kavramı da biraz önce bahsettiğimiz yakıştırmalardan sadece biridir. Bir avukatı herhangi bir alanda uzman ya da en iyi yapan, isminin önüne koyulan tek taraflı yakıştırmalar değil; üstlendiği davalarda aldığı sonuçlar ile hukuki temsiliyetinin sarf-ı nazar etmeden sonuca etkili olmasından ileri gelmektedir.

İzmir İş Avukatı Ne Yapar?Bu minvalde İzmir İş Avukatı da sürecin en başından itibaren hangi tarafın vekilliğini üstlenecekse ona uygun çözüm yolu hazırlamalıdır. Bununla beraber hangi tarafın vekilliğinin üstlenildiği, yol haritasını de şekillendirecektir. Söz gelimi işçi vekilliği, işçinin istifa ya da başka bir sebeple iş akdinin feshedildiği andan davanın sonuna kadar dirsek teması halinde yürütülecek önemli bir unsurdur. İşveren vekilliği ise dava süreci haricinde işverenlerin işçileri ile olan ilişkileri konusunda da uzman bir danışmanlık kabiliyeti isteyen alandır.