İlamsız İcra Takibinin İlamlı İcra Takibine Dönüştürülmesi

Giriş


İcra Müdürlüğü bünyesinde açılmış olan İlamsız İcra Takibi (Örnek 7) , borçlunun itirazı ile durabilir. Bu halde alacaklının 1 yıl içinde “İtirazın İptali Davası” açması gerekecektir. Bu halde alacaklı taraf eğer İtirazın İptali Davası’nı kazanırsa artık elindeki mahkeme kararı gereği bir ilama sahip olacak ve mevcut ilamsız icra takibini ilamlı icra takibine dönüştürerek alacağını tahsil yolu arayacaktır. İzmir Avukatları olarak icra takip süreçlerine ek olarak dava takip süreçlerini de titizlikle yürüterek müvekkillerimizin alacaklarına kavuşmalarını birinci öncelik olarak addediyoruz.

İcra Talep Örneği 2022


İZMİR . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NE

DOSYA NO : 2018/00000 E.

ALACAKLI : Yusuf ............ TCK NO: 0000000000000

VEKİLİ : Av. Berkay ŞAYİR

(Adres Anttedir)

BORÇLU : ATAR MOBİLYA DEKORASYON ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.

VEKİLİ : Av. Kemal ..........

AÇIKLAMALAR :

Müdürlüğünüz 2018/00000 E. İcra dosyası ile tarafımızca başlatılan ilamsız icra takibi , borçlunun itirazı sonucu durmuş; tarafımızca açılan İtirazın İptali davası neticesinde davanın kabulüne karar verilerek takibin devamına karar verilmiştir. İşbu davaya ilişkin gerekçeli kararda ;

10.319,13-TL ASIL ALACAK

7.608,65-TL BİRİKMİŞ FAİZ

3.585,55-TL %20 İCRA İNKAR TAZMİNATI

3.400,00-TL İLAM VEKALET ÜCRETİ

468,65-TL YARGILAMA GİDERİ

şeklinde belirtilen alacak kalemlerimizin (asıl alacağa takip tarihinden itibaren faiz uygulanarak) hesaplanarak İLAMLI İCRA TAKİBİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE, borçluya ve vekiline İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ saygılarımla talep ederim. 10.07.2022

Alacaklı Vekili

Av. Berkay ŞAYİR

İlamlı İcra Takibi

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. İcra Takibi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.