İcra Müdürlüğüne Haricen Tahsil Bildirimi

Haricen Tahsilİcra müdürlüğü nazarında aktif bir icra dosyasında haciz işlemleri başlamadan ya da başladıktan sonra alacaklı ile borçlu taraf anlaşarak borcun bitmesini sağlayabilir. Bu halde borçlu, alacaklıya da onun gösterdiği kişiye, anlaşma dahilinde belirlenen borç miktarını ödeyebilir. Bu halde alacaklı taraf, dosyadan kaynaklı borcun kapandığı ve herhangi bir alacak talebi olmadığını İcra Müdürlüğüne bildirebilir. Dolayısıyla borç kapanmış olacaktır. Bu aşamadan sonra İcra Müdürlüğü haricen tahsile ilişkin talebi işleme alarak tahsil harcının ödenmesine karar verecektir.

Haricen Tahsil Bildirim Talep DilekçesiİZMİR ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :.......

ALACAKLI :.......

VEKİLİ :.......

BORÇLU :.......

KONU : Haricen Tahsil Bildirimi hk.da

AÇIKLAMALAR : Yukarıda Esas Numarasını belirttiğimiz dosyaya konu olan alacağımızın tamamı haricen tahsil edilmiştir.

Tahsil harcının borçlu tarafından ödenmesi halinde takibe konu çek aslının borçluya iadesine, borçlunun .taşınmazları üzerindeki hacizlerin kaldırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 30.05.2022

ALACAKLI VEKİLİ

.......