İcra Dosyasına Taahhüt Verilmesi

Giriş

Hakkında icra takibi açılmış borçlu, her zaman İcra Dosyasına taahhüt vererek borcunu yapılandırabilir ve belirlenen sürelerde ödeyebilir. İcra ve İflas Kanunu’nun 111. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş bu kuruma göre icra borçlusu şahıs icra dosyasında vereceği ve alacaklının kabul ettiği bir taahhüt nedeniyle borcunu yapılandırabilir. Avukat Gizem Deren Pınar Hukuk Bürosu olarak bizler de bu konuda sorun yaşayan ya da bilgilenmek isteyen vatandaşlarımıza gerekli bilgileri bu makalemizde sunuyoruz.

Taahhüt Nedir?

İcra ve İflas Kanunu’nun “Taksitle Ödeme” başlıklı 111. maddesinde düzenlenmiş olan Taahhüt kavramı, icra dosyalarında sıklıkla uygulanan bir ödeme yöntemidir. Buna göre icra dosyasının borçlusu alacaklı tarafa borcu taksitle ödemeyi teklif edebilir. Eğer alacaklı da bu teklifi de kabul edilirse taahhüt metninin şekil şartlarına geçilir.

Taahhütname Şartları Nelerdir?

Borçlunun borcunu taksitle ödemeyi teklif etmesi

Alacaklının bu teklifi kabul etmesi

Borcun aydan aya ödenmesi

Her bir taksitin, borcun 1/4’ünden az olmaması

Taahhütname evrağının icra müdürlüğü huzurdan tüm taraflarca imza altına alınması

Taahhütnamede Bulunması Zorunlu Unsurlar Nelerdir?

Taahhütname mutlaka taraflarca imza altına alınmalıdır. Hem alacaklı hem borçlu taraf taahhütname evrağına imza atmalıdır. Borçlu vekili vasıtasıyla taahhütname veremez. Mutlaka kendi imzalamalıdır. Buna mukabil taahhütname evrağı imzalanıp icra dosyasına sunulduktan sonra alacaklı taraf, taahhüt metninde yazan miktarın damga vergisi vergi dairesine yatırmalı ve makbuzu da icra dosyasına sunmalıdır.

Taahhütname Örneği

T.C.

İZMİR

00. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO : 2018/0000 E.

TAAHHÜDNAME TUTANAĞI

ALACAKLI : Yusuf ................... (TCK NO: .................)

BORÇLU : A................... LİMİTED ŞİRKETİ (VD. 00000000000)

Yetkilisi Hüseyin ........... (TCK NO: 11111111111)

Alacaklı vekili ve borçlu müdürlüğümüze geldi. Borçlu şirket yetkilisi, bu dosyadaki borcun tamamını, bugüne kadar işlemiş faizini, vekalet ücretini, icra harç ve giderleri ile birlikte toplam borç miktarını 4 taksitte ödeyeceğini; ilk taksiti 15.01.2020 tarihinde 15.000,00-TL olarak, ikinci taksiti 25.02.2020 tarihinde 7.333,00-TL olarak, üçüncü taksiti 25.03.2020 tarihinde 7.333,00-TL olarak ve dördüncü taksiti 25.04.2020 tarihinde 7.334,00-TL olarak ödemeyi kabul ve beyan etti.

Yapılan hesaplamada ve ekte görülen hesap özetinde de görüldüğü gibi, ödeyeceği toplam miktar 37.000,00-TL’dir. Borcun açılımı ise şöyledir:

Borcun aslı : 28.613,85-TL

Tahsil harcı (4,55) : 1.301,93-TL

Başvurma harcı : 35,90-TL

Peşin Harç : 89,64-TL

Vekalet Suret Harcı : 5,20-TL

Baro Pulu : 8,20-TL

Vekalet ücreti : 4.292,08-TL

Toplam faiz miktarı : 2.717,28-TL

Masraf miktarı : 39,40 TL

Son ödeme tarihlerine göre işleyecek faizlerden feragat edilmiştir.

Bu şekliyle ödeme taahhüdü alacaklı vekili ve borçlu şirket yetkilisi tarafından kabul edilmiştir. Borçluya, belirlenen tarihlerde ve belirtilen miktarda borcunu ödeyebileceğini, taahhüt ettiği tarihlerde ödeme yapmadığı takdirde ödeme şartını ihlali suçundan dolayı şikayet olunabileceğini, bu hususta 3 aya kadar disiplin hapis cezasının hüküm ve sonuçları kendisine anlatılarak taahhüt taraflarca imza altına alınarak bir nüshası borçluya bir nüshası alacaklı vekiline ve bir nüshası da müdürlüğümüz dosyasına bırakıldı. 07.01.2022

Taahhüdü Eden Borçlu Taahhüdü Kabul Eden

Şirket A................... Avukat Berkay ŞAYİR

LİMİTED ŞİRKETİ

(VD. 00000000000)

Yetkilisi Hüseyin ...........

(TCK NO: 11111111111)

........................................

Bornova – İZMİR

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar  tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. Velayetin Değiştirilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.