Davanın İşlemden Kaldırılması / Yenilenmesi

Giriş.

Dava devam ederken taraflardan birinin duruşmaya katılmaması ya da takip etmemesi durumunda hakim diğer tarafa davaya devam edip etmeyeceğini sorar. Karşı taraf da buna ilişkin muvafakat vermezse dosya işlemden kaldırılır. Yani hakim davanın işlemden kaldırılması kararı verir. İzmir avukatı olarak bu konuya ilişkin açıklamalarımızı ve örnek yenileme dilekçemizi sunuyoruz.

Mevzuat

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 150/1 : “Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. “

Buna göre hakim dosyanın işlemden kaldırılması kararı verir. Bu aşamadan sonra dosyası işlemden kaldırılan tarafa herhangi bir bildirimde bulunulmaz. Dosyanın işlemden kaldırıldığına ilişkin her ne kadar karar verilse de Uyap üzerinde dosya açık olarak gözükür.

Dosyanın İşlemden Kaldırılması Halinde Ne Yapılır?

Kanun metninde de açıkça belirtildiği üzere davacı ya da davalı taraf (dosyası işlemden kaldırılmış taraf), üç ay içinde karar veren mahkemeye sunacağı bir dilekçe ile dosyanın yenilenmesini talep edebilir. Yenileme dilekçesi dava dilekçesi gibi tüm taraflara tebliğ edilecektir.

Dosyanın işlemden kaldırılması kararından sonra üç ay içinde yenilenmeyen davalar sistem üzerinden de kapalı olarak işaretlenir ve hiç açılmamış sayılır.

İşlemden kaldırılmış davalı bir defadan fazla takipsiz bırakılırsa dava her ne olursa olsun hiç açılmamış sayılacaktır.

Harçsız Yenileme Dilekçesi Örneği

İZMİR . ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2019/0000 E.

KONU : 13.02.2020 günlü duruşmada müracaata bırakılan davamızın yenilenmesi talebini içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda dosya numarasını bildirdiğimiz davanın, 13.02.2020 tarihli duruşmasında hazır bulunamadığımızdan dava sayın mahkemenizce müracaata bırakılmıştır. HMK. 150. maddesine uyarınca 3 aylık süresi içinde harçsız olarak davamızın yenilenmesi talebinde bulunuyoruz.

SONUÇ VE İSTEM :

Yenileme talebimizin kabul edilerek yeni belirlenecek duruşma gününün taraflara tebliğ edilmesine ve yargılamaya HMK gereğince kalındığı yerden devam edilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.30.06.2022

DAVACI VEKİLİ

Avukat Gizem Deren Pınar

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar  tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. Dava dosyasının işlemden kaldırılması / davanın yenilenmesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.