Davadan Feragat Edilmesi

Hukuki Altyapı


Davadan feragat davanın her aşamasında mümkündür. Bu halde davadan feragat eden şahıs, davanın görüldüğü mahkemeye bir dilekçe sunarak davadan feragat ettiğini bildirebilir. Belirtilmelidir ki hukuki kurum olarak sadece davacılar davadan feragat edebilir. Davalıların davadan feragat etmesi gibi bir durum yoktur. Davalılar ancak davayı kabul dilekçesi sunabilirler. Yine davadan feragat edilmesi halinde dava açılmasına sebebiyet verdikleri için mahkeme masrafları feragat eden tarafa yükletilir. Yine karşı taraf avukatla temsil ediliyorsa avukat vekalet ücreti de yine kendisine yükletilecektir.

Davadan Feragat Dilekçesi

İZMİR . AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO : 2020/000 E.

DAVACI : Ahmet .......

VEKİLİ : Av. BERKAY ŞAYİR

(Adres antettedir)

DAVALI : Candan .......

VEKİLİ : Av. ...........

KONU : Davadan feragat ettiğimize dair beyanlarımızı içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz, Sayın Mahkemeniz nezdinde 2020/000 Esas numarası ile kayıtlı, tarafları Ahmet ...... ve Candan .... olan boşanma davasından ve bu dava ile ilgili tüm taleplerinden kendi hür iradesiyle feragat etmiştir.

2-) Bu nedenle işbu durumu davadan feragat dilekçesi ile Sayın Mahkemenize sunarak, karşı tarafa tebliğini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler dahilinde, dosyada mevcut olan vekaletnamemizde de feragat yetkimiz bulunması nedeniyle, açılan davadan feragat ettiğimizi bildirir, Sayın Mahkemenizce bu yönde karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 28.12.2022

DAVACI VEKİLİ

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. Davadan Feragat Edilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.