Dahili Davalı Dilekçesi

DAHİLİ DAVALI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2022


İZMİR 00. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE

DOSYA NO : 2021/000 E.

DAVACI(LAR) : 1-) KAMİL ........

2-) MEHMET ......

VEKİLİ : Av. BERKAY ŞAYİR

DAVALI(LAR) : 1-) RAMAZAN ........

2-) AHMET ...........

DAVAYA KATILMASI

İSTENEN : Müteveffa HÜSEYİN .......... mirasçıları

1-) NİDA ........ TCK NO: ................

2-) NİLÜFER .......... TCK NO: ............

3-) AYŞE ............ TCK NO: ................

KONU : Davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan anılan kişilerin de davaya katılmaları istemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) 00.00.2021 tarihli dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmiş bulunan kişilerle, yukarda adı ve adresi belirtilen ve davaya dahil edilmeleri istenilen kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu, yürüyen yargılama sırasında anlaşılmıştır.

2-) Sözü edilen kişinin davaya dahil edilmemeleri halinde, yargılamanın eksik yapılacağı ve verilecek kararın yanlış olacağı anlaşılmaktadır. Hüseyin ........'in vefatı, dava açıldıktan sonra öğrenilmiş olup buna ilişkin mirasçılık belgesi ekte sunulmuştur ve Hüseyin ...........'in mirasçılarının da davaya dahil edilmeleri gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 53, 58 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, istemimizin kabul edilerek, adı ve adresi belirtilen Nida .........'in, Nilüfer ...........'ın ve Ayşe .........'in davaya dahil edilmelerine ve gerekli tebligatın yapılmasına karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur. 03.01.2022

Davacı Vekili

Av. Berkay ŞAYİR

Dava dilekçeleri ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen tarafımızla iletişime geçiniz.