Boşanma Avukatı İzmir (Anlaşmalı-Çekişmeli)

Boşanma DavasıTürk Medeni Kanunu'na kurulan evlilikler gibi boşanma da herkesin bilmesi gereken bazı maddi olguları içermektedir. Bunların başında da kişilerin nasıl boşanacakları, boşanma sürecinde nelerle karşılaşacakları ve nelere dikkat etmeleri gibi konulardır. Boşanma Davası açmak isteyen ya da bu konuda gerekli araştırmayı yaptıktan sonra karar verecek olan kişilerin de bilgiye en hızlı ulaşabilecekleri internet ortamında dolaşmaları da bunun bir sonucudur. Fakat ne yazıktır ki bilginin en hızlı olduğu yerde en sağlıklı bilgiyi edinmek mümkün değildir. Bütün bir internet mecrası sağlıksız ve tek düze bilgilerle doludur. Dolayısıyla hukuk büromuzun kurulduğu günden bu yana en sağlıklı ve doyurucu bilgiyi paylaşmaya özen göstererek bu makalemizde de merak edilen konulardan birine yer vereceğiz.

Çekişmeli Boşanma DavasıBoşanma Davaları bilindiği üzere iki şekilde açılabilmektedir. Bunlardan biri "Çekişmeli Boşanma Davası" olarak bilinen türdür. Buna göre eşlerin ortak bir anlaşma sağlayamadığı, bir ya da birden fazla konu üzerinde uyuşmazlık gösteren durumların varlığı halinde eşlerden biri Aile Mahkemesi'ne başvuru yoluyla "Çekişmeli Boşanma Davası" açabilmektedir. Çekişmeli Boşanma Davası açabilmek için kanunda belirtilen "Özel Boşanma Sebepleri" ya da "Genel Boşanma Sebepleri"nden birine dayanmak yeterlidir.

Anlaşmalı Boşanma ProtokolüEşlerin boşanma konusunda uzlaşmaları durumunda ise "Anlaşmalı Boşanma Davası" gündeme gelebilecektir. Buna göre eşler, ortak bir uzlaşı ile boşanma davası süreci devamında ve sonrasında kendilerini etkileyebilecek konuları masaya yatırarak bu konulara ilişkin bir düzenleme metni oluşturabilirler. Pek tabi ki bu düzenlemenin avukat gözetiminde olması her iki tarafa da fayda sağlayacaktır. Bu andan itibaren taraflar uzlaştıkları konulara ilişkin bir protokol düzenleyerek bunu mahkemeye sunarlar ve düzenlemenin hakim onayından da geçmesiyle birlikte mahkeme tek celsede boşanmaya karar verebilir.

BOŞANMA DAVALARINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULARBoşandıktan Sonra Evlenme SüresiEn çok merak edilen konulardan biri de eşlerin boşandıktan sonra ne kadar süre sonunda evlenebilecekleridir. Buna göre burada erkek ve kadın için farklı düzenlemeler söz konusudur. Erkek bireyler açısından herhangi bir bekleme süresi öngörülmemiştir. Dolayısıyla boşandıktan sonra erkekler istedikleri zaman evlenebilirler; beklemelerine lüzum yoktur. Kadın bireyler açısından ise 300 günlük bekleme süresi öngörülmüştür. Buna kanun nazarında "iddet müddeti" denilmektedir. İddet müddetinin amacı, kadının boşanmadan sonra, evlilik birliği içindeki birliktelikleri sonucu doğabilecek çocuğun nesebinin belirlenebilir olmasından ileri gelmektedir.

Eşime Boşanma Davası Açmak İstiyorumEşler, boşanma kararını, ayrı yaşamadan hatta aynı evi paylaşırken dahi alabilir. Bu konu her iki tarafı da yaralayıcı bir yönü de bünyesinde barındırdığı için sorunların oluşmaya başlamasından sonra bireysel olarak bu konu araştırılabilir. Bu durumda eşinden boşanma isteyen kişilerin boşanmanın sonuçlarını ve hayatlarına olan etkilerini bir bütün olarak ele almaları, yine işin psikolojik alt yapısından farklı olarak maddi alt yapısını da araştırmaları ve buna göre bir yol haritası çizmelerinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Hamileyken BoşanmakEvliliğin her aşamasında boşanma davası açmak mümkündür. Boşanma davası açmak belli şartlara ve durumların varlığına tabi değildir. Dolayısıyla hamile olan kadın bireyler de her zaman boşanma davası açabilirler. Bu konuyu özel kılan ise, doğacak çocuğun soy bağı ile velayetinin kime ait olacağıdır. Dava açıldığı zaman henüz dünyaya gelmiş bir çocuk olmadığı için velayet talebinde bulunmak da mantıksız olacaktır. Fakat dava devam ederken evlilik birliği içinde dünyaya gelmiş çocuklar açısından her iki taraf da her zaman velayet talebinde bulunabilir. Burada çocuğun üstün menfaati söz konusu olacağı için istisnai durumlar mevcut olmadığı sürece çocuğun velayetinin anne ile kalacağı söylenebilir.

Boşanma DilekçesiBoşanma Davası Boşanma Dilekçesinin Aile Mahkemesi ön bürosuna verilmesi ile birlikte açılabilmektedir. Fakat bu tek başına boşanma davasının yürütülebilmesi için yeterli değildir. Yazıl yargılama usulü gereği tarafların birden fazla dilekçe verme hakları mevcuttur. Bunun yanında taraflar dilekçelerinin ekinde ve sonradan delil de sunabilmektedir. Yine yargılama duruşma ile yürütüleceği için dosyaya sonradan eklenen evrakların da takibi gerekmektedir. Dolayısıyla tüm bu sürecin profesyonel şekilde izmir boşanma avukatı vasıtasıyla yürütülmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Mahkeme nüfus müdürlüğüne boşanma kararını ne zaman bildirirBoşanma davaları, belli ara kararlar haricinde kesinleştikten sonra hüküm doğurmaktadır. Kesinleşme tarafların ortak iradeleri ile istinaf ve temyiz haklarından feragat etmeleri ile ortaya çıkabileceği gibi tüm bu aşamaların teker teker tüketilmesinden sonra da ortaya çıkabilmektedir. Kesinleşmiş boşanma davasından sonra kararı veren mahkeme kalemi, boşanma davasından etkilenen tüm kurumlara bu konuya ilişkin kararı bir müzekkere ile yollamaktadır. Bu süre de iş yoğunluğuna göre değişmekle birlikte takribi 10-15 günü bulmaktadır.

Boşanma Davası Ücreti – İzmir AvukatBoşanma davalarında avukatlık ücreti, harcanan emeğe, zamana, dosyanın niteliğine göre değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla her boşanma davası için yeknesak sabit bir ücret bulunmamaktadır. Bizler müvekkillerimiz ile yaptığımız ön görüşmenin niteliğine ve harcanacak emeğe göre belirlenecek ücret ile hizmet vermeyi etik prensiplerimizin gereği olarak görüyoruz.

Boşanma Avukatları – Avukat Gizem Deren Pınarİzmirde boşanma avukatları çok aktif şekilde çalışmaktadır. Zira İzmir Türkiye'nin 3. büyük şehri olmasının yanı sıra sosyal alt yapının da sürekli yer değiştirdiği bir şehir olması nedeniyle toplumun tüm katmanları az ya da çok etkilemektedir. Dolayısıyla geçmişten gelen bir tecrübe ile boşanma davaları da konu ve şekil bakımından sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Boşanma Avukatı arayan bireylerin de bu hususu göz önünde bulundurması, sürecin kolay ve hızlı yürütülmesi için etkili olacaktır.

Ana sayfaya dönmek için buraya tıklayınız.