Avukat Yetki Belgesi

Avukatlık Kanunu / Tevkil

Avukatların kendi dava dosyaları ile ilgili başka avukatları işe teşrik etmesine tevkil denmektedir. Buna göre Avukatlık Kanunu’nun 56. maddesi uyarınca avukatlar, başkaca herhangi bir yazılı beyan ya da onay almaksızın işe başka avukatları işe teşrik edebilir. Tevkil yetkisinin kullanılabilmesi için Avukat Yetki Belgesi düzenlenir ve bu yetki belgesinde yetki veren ile yetki verilen avukatın bilgileri yer alarak dava dosyasına sunulur. Bu aşamadan sonra yetki verilen avukat dosyanın asıl avukatı gibi hak ve yetkilere sahip olacaktır.

Yetki Belgesi Örneği

YETKİ BELGESİ

YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT :Av. Berkay ŞAYİR

Baro ve Sicil No. : İZMİR / 12345

T.C. Kimlik No. : 1111111111

Adres :

YETKİLİ KILINAN AVUKAT : Av. Hasan ..............

Baro ve Sicil No. : İzmir / 11254

Adres :

VEKİL EDEN : Veysel ...............

Dayanak Vekaletname/Vekaletnameler

Noter Tarih ve Yevmiye No. : Aliağa . Noterliği 00000 Yevmiye No'lu ve 1.0.2018 tarihli vekaletname

YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI :Vekaletnamedeki tüm yetkiler.

Bu yetki belgesi,1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nu değiştiren 4667 Sayılı Kanun’un 36. maddesi ile Avukatlık Kanunu'nun 56. maddesine eklenen hüküm uyarınca vekaletname yerine geçmek üzere tarafımdan düzenlenmiştir. 02.02.2022

Av. Berkay ŞAYİR

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. Avukat Yetki Belgesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.