Alacağın İflas Masasına Kaydı

İflas Masasıİflasın açılmasıyla beraber iflasına karar verilen borçlunun tüm malvarlığının ve para ile ölçülebilen tüm hak ve alacaklarının bir bütün olarak yönetildiği ve toplandığı kuruma “iflas masası” denir. İflasa karar verilerek iflasın açıldığı tarihte borçlu yedinde bulunan tüm hak ve malvarlığı ile alacaklar, iflas masasının konusunu oluşturur.

İflas Masasına Kayıt Şartlarıİflas idaresi, iflasın açılmasından sonra alacaklı olduğunu iddia eden herhangi birinin alacağının kabul etmeyebilir. Bu halde alacaklı olduğunu iddia eden kişinin “kayıt kabul davası” açması gerekecektir. Kayıt kabul davasının konusunu görüldüğü üzere iflas masasına kayıt durumu oluşturur. Alacağın varlığı ya da ödenmesi, daha sonraki aşamalarda söz konusu olabilecektir.

İflas Masasına Kayıt Dilekçesi.......SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

DAVACI :.......

VEKİLİ :.......

DAVALI :.......

KONU : Alacağın İflas Masasına Kaydedilmesi İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR :1-Davalının müvekkilimize borcu bulunmaktadır. Davalı hakkında müvekkilimiz adına .......' nün ....... Esas nosu ile ....... tarihinde yaptığımız ....... bedelli takip borçlunun da itiraz etmemesi nedeni ile kesinleşmiştir.

2-Yukarıda esas numarası ve müdürlüğü bildirilen ve kesinleşen alacağımıza davalı anlamsızca itiraz ederek reddetmiştir. Davalının mesnetsiz itirazını kabul etmiyoruz. Alacağımızın İflas masasına kaydını istiyoruz.

DELİLLER : Senet Aslı, İflas Masası Kayıtları,

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin alacağının iflas masasına kaydına karar verilmesini, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesini ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 28.05.2022

DAVACI VEKİLİ

.......