21/2'ye Göre Tebligat Yapılması

Giriş


Tebligat Kanunu, devlet kurumlarının yapacağı tebligatların hangi usul ve esaslar dairesinde yapılacağını düzenleyen bir kanundur. Buna göre kişilerin adres bilgileri ile konumlarına göre yapılacak tebligatın niteliği ve şartları da değişmektedir. İzmir Avukatları olarak İzmir Adliyesi İcra Dairelerinde güncel uygulamaları yakından takip edip buna ilişkin müvekkillerimizi en doğru şekilde yönlendirme gayretindeyiz.

Borçlunun Bilinen Adresine Tebligat


İcra Müdürlüklerince yapılacak tebligatın borçlunun bilinen en son adresine yapılması esastır. Fakat İcra Müdürlükleri bu yönde bir araştırma yapamayacakları için alacaklının beyanı ile bağlıdır. Gelinen durum itibariyle borçlu şahsın TC Kimlik Numarasının Uyap Ekranına girilmesi ile borçlunun Mernis adrese sisteme düşmekte ve bu adrese doğrudan tebligat yapılabilmektedir.

Borçlunun Mernis Adresine Yapılan Tebligatın İade Dönmesi


Bu halde alacaklı taraf Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin 2. fıkrasına göre kişinin mernis adresine tebligat yapılmasını talep edebilecektir.

Tebligat Kanunu Madde 21/2 : “Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. “

TK 21/2

21/2’ye Göre Tebligat Gönderilmesi Talep Örneği


İZMİR . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

DOSYA NO : 2020/00000 E.

KONU : Borçlunun mernis adresine TK Md. 21/2'ye göre tebligat yapılması talebimizdir.

Borçlu Tuncay ........ 'a yapılan tebligat "Adresteki Bina Yıkılmış veya Bina Özelliğini Tamamen Yitirmiştir" şeklindeki açıklamayla bila iade dönmüştür. BU sebeple borçlunun ekte sunulu ".......... MAH. 0000 SK. NO:00/0 Bayraklı – İZMİR " isimli adresine TK Mad. 21/2'e göre tebligat yapılmasını saygılarımla talep ederim. 28.12.2022

Alacaklı Vekili

Av. Berkay ŞAYİR

İcra Talep Örneği

Bu makale Avukat Gizem Deren Pınar tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri tamamen özgün olup avukat meslektaşların kullanımı için herhangi bir izin gerekmemektedir. Avukat olmayanlar tarafından kullanımı izin alınmadan mümkün değildir. Velayetin Değiştirilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.